kampanja

ASTRA vesti

Panel diskusija „Gde smo krenuli, dokle smo stigli, kuda idemo u borbi protiv trgovine ljudima“ ASTRA će u ponedeljak, 19. oktobra, sa početkom u 12 časova, u Domu omladine (Klub DOB) organizovati panel diskusiju „Gde smo krenuli, dokle smo stigli, …

Ukoliko imaš od 18 do 23 godine i zanimaju te ljudska prava i položaj žrtava trgovine ljudima, prijavi se na besplatan trening za vršnjačke edukatorke i edukatore. Nakon obuke ASTRA će pružiti priliku mladima za nastavak angažmana.   NVO ASTRA …

Predstavnica ASTRE je učestvovala na događaju u sklopu godišnje konferencije zemalja OEBS-a pod nazivom „Pravna zaštita žrtava trgovine ljudima”. Konferencija koja se održava u Varšavi, u periodu od 21. septembra do 2. oktobra, pod nazivom “The Human Dimension Implementation Meeting (HDIM)” se organizuje …

Preuzete vesti

Glavne teme na konferenciji koju organizuje koalicija „prEUgovor“  su analiza toka pregovora o članstvu u Evropskoj Uniji i učešća civilnog društva u tom procesu, kao i analiza propusta u borbi protiv korupcije i zaštiti slobode izražavanja Koalicija „prEUgovor“ će 14. …

Evropski broj za nestalu decu, 116-000, već dve i po godine otvoren je za pozive roditelja dece nestale u Srbiji. Linija je počela da radi 25. maja, kada se obeležava Međunarodni dan nestale dece, a u toku prošle godine ovaj …
Mobilna aplikacija BAN Human Trafficking

profile pic

Putem interaktivne igrice, kroz ulogu jednog od šest likova, upoznajte se sa procesom trgovine ljudima

Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now! 2

BAN!

Druga faza projekta kroz koji ASTRA, sa partnerima iz pet zemalja, nastavlja aktivnosti praćenja nacionalnih politika za suzbijanje trgovine ljudima i unapređenja pristupa kompenzaciji za žrtve trgovine ljudima i drugih krivičnih dela sa elementima nasilja.

Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!


ASTRA je, zajedno sa šest partnerskih i 13 saradničkih NVO iz cele Evrope, započela realizaciju projekta „Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now“.

Projekat praćenja problema trgovine ljudima u Srbiji

NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima iz Beograda, u saradnji sa organizacijama članicama ASTRA mreže, realizuje projekat praćenja problema trgovine ljudima u Srbiji (Human Trafficking Watchdogs in the Republic of Serbia) uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji u …

Make it Work!

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima sprovodi Projekat Make it Work! – borba protiv trgovine i ekspolatacije radnika   PARTNERI U PROJEKTU Društvo KLJUČ iz Slovenije i Partnerstvo za Društveni Razvoj (PSD) iz Hrvatske   OPIS PROJEKTA Projekat podiže svest …

STOP – STOP TRAFFICKING OF PEOPLE

U okviru projekta „Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU” koji finansira Evropska unija, ASTRA je započela realizaciju projekta STOP! Stop Trafficking Of People! STOP! je jedan od 32 projekta u Srbiji kojima je Delegacija Evropske unije u …

All rights reserved © ASTRA