kampanja

ASTRA vesti

Organizacije predvođene članicama radnih grupa za poglavlja 23 i 24 u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji i SEKO mehanizma za oblast pravde i unutrašnjih poslova izražavaju nezadovoljstvo zbog netransparentnog postupanja MUP-a u procesu izrade Nacrta akcionog plana za poglavlje 24. Ovakvim postupanjem …

U okviru rada na unapređenju pristupa pravu na naknadu štete za žrtve trgovine ljudima i drugih krivičnih dela sa elementima nasilja, ASTRA je organizovala tri okrugla stola – u Novom Sadu (5. decembar 2014), Nišu (10. decembar 2014) i Beogradu …

Povodom 2. decembra, Međunarodnog dana ukidanja ropstva ASTRA je, u Medija centru, predstavila aplikaciju za mobilne telefone BAN Human Trafficking. Prateći tehnološki razvoj i povećan broj korisnika mobilnih telefona, ASTRA je kreirala aplikaciju u cilju interaktivnog i dinamičnog informisanja o …

Preuzete vesti

Glavne teme na konferenciji koju organizuje koalicija „prEUgovor“  su analiza toka pregovora o članstvu u Evropskoj Uniji i učešća civilnog društva u tom procesu, kao i analiza propusta u borbi protiv korupcije i zaštiti slobode izražavanja Koalicija „prEUgovor“ će 14. …

Evropski broj za nestalu decu, 116-000, već dve i po godine otvoren je za pozive roditelja dece nestale u Srbiji. Linija je počela da radi 25. maja, kada se obeležava Međunarodni dan nestale dece, a u toku prošle godine ovaj …
Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!


ASTRA je, zajedno sa šest partnerskih i 13 saradničkih NVO iz cele Evrope, započela realizaciju projekta „Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now“.

Projekat praćenja problema trgovine ljudima u Srbiji

NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima iz Beograda, u saradnji sa organizacijama članicama ASTRA mreže, realizuje projekat praćenja problema trgovine ljudima u Srbiji (Human Trafficking Watchdogs in the Republic of Serbia) uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji u …

Make it Work!

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima sprovodi Projekat Make it Work! – borba protiv trgovine i ekspolatacije radnika   PARTNERI U PROJEKTU Društvo KLJUČ iz Slovenije i Partnerstvo za Društveni Razvoj (PSD) iz Hrvatske   OPIS PROJEKTA Projekat podiže svest …

STOP – STOP TRAFFICKING OF PEOPLE

U okviru projekta „Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU” koji finansira Evropska unija, ASTRA je započela realizaciju projekta STOP! Stop Trafficking Of People! STOP! je jedan od 32 projekta u Srbiji kojima je Delegacija Evropske unije u …

Akreditovani trening „Hraniteljska porodica kao mesto oporavka i reintegracije žrtava trgovine ljudima“

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da je ASTRA počela sa sprovođenjem edukativnog pograma „Hraniteljska porodica kao mesto oporavka i reintegracije žrtava trgovine ljudima“ akreditovanog odlukom Odbora za akreditaciju Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu 25.oktobra 2011. godine. Program namenjen hraniteljima …

Akreditovani program stalnog stručnog usavršavanja nastavnika

Drago nam je da vas obavestimo da je ASTRA za svoj program “Trgovina ljudima (decom) – prevencija i edukacija” po treći put za redom dobila akreditaciju od Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za školsku 2010-11. godinu. Program se sprovodi …

All rights reserved © ASTRA