Strateški dokumenti

Strategija borbe protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji
Nacionalni plan akcije za borbu protiv trgovine ljudima za period od 2009. do 2011. godine
Odluka o obrazovanju komisije za sprovođenje akcionog plana borbe protiv organizovanog kriminala
Odluka o obrazovanju Saveta za borbu protiv trgovine ljudima
Odluka o obrazovanju komisije za usklađivanje delovanja i dalje poboljšanje saradnje u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova u pitanjima od opšteg interesa, a naročito borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, terorizma, droge, trgovine ljudima, zaplene imovine, pranja novca i drugim povezanim pitanjimaAll rights reserved © ASTRA