Gostovanja

ASTRA redovno dobija pozive da učestvuje na tribinama, seminarima, konferencijama, radionicama, okruglim stolovima i treninzima koje organizuju različite organizacije i institucije. Uvek rado odgovaramo na takve pozive, pošto smatramo da su ovakvi događaji odlične prilike za informisanje šire javnosti o problemu trgovine ljudima.

Forum „Istraživanje prelazi u politiku: preispitivanje postojećih pretpostavki i političkih odgovora na trgovinu ljudima”, u okviru Regionalne inicijative za implementaciju (Regional Implementation Initiative) održan je 27 juna 2013. godine u Beču. Članice ASTRE prisustvovale su ovom forumu koji je organizovan kako bi se uticalo na poboljšanje nacionalne i transnacionalne koordinacije i saradnje na prevenciji i borbi protiv svih oblika trgovine ljudima. Ovaj događaj okupio je stručnjake i praktičare iz policije, ispekcija rada i zapošljavanja, sindikata, relevantnih nevladinih i međunaodnih organizacija, kao i predstavnike različitih ministarstava, nacionalne anti-trafiking koordinatore i istraživače sa univerziteta i istraživačkih instituta. Priznati eksperti posvetili su se gorućim problemima vezanim za problem trgovine ljudima, poput tržišta, potražnje i odgovornosti. Kao rezultat nastale su preporuke za efikasnije i uspešnije odgovore i mere protiv trgovine ljudima. Ove preporuke odnose se na sve oblike ovog krivičnog dela, uključujući i radnu eksploataciju i prinudan rad u kući.

 

Trinaesta konferencija Anti-trafiking alijanse „Ukradeni životi, ukraden novac: Cena modernog ropstva”, koja je okupila brojne visoke zvaničnike, održana je od 24. do 26. juna 2013. godine u Beču. Učesnici konferencije koju je organizovao OEBS, uključujući i dve predstavnice ASTRE, ispitivali su sponu između trgovine ljudima i najvažnijih aspekata savremene debate o globalizaciji, kao što su povezanost trgovine ljudima sa nejednakostima, migracijama, učestalom upotrebom neplaćenog rada radi nelegalne akumulacije bogatstva, što predstavlja srž modernog ropstva. Ekonomske, društvene i političke posledice trgovine ljudima bile su teme rasprava koje su usledile. O ovim problemima se raspravljalo i iz ugla povrede ljudskih prava i dostojanstva žrtava trgovine ljudima, ali i remećenja legitimnog poslovanja, masivne utaje poreza, korupcije i narušavanja vladavine prava. Konačno, okupljeni stručnjaci ispitivali su kako koncept globalne pravde može doprineti definisanju sveobuhvatne strategije za suzbijanje trgovine ljudima, što predstavlja strukturalnu komponentu našeg društva i ekonomije. Takođe, diskutovali su o tome kako je moguće promovisati vladavinu prava i pravičniju distribuciju resursa na nacionalnom i međunarodnom nivou, te definisanju niza akcija koje su usmerene na osiguravanje pravnog i ekonomskog osnaživanja, restitucije i kompenzacije za žrtve trgovine ljudima i eksploatacije.

 

  Prva konceptualna radionica o problemima u vezi sa trgovinom ljudima održana je 13. juna 2013. godine u Diplomatskoj akademiji u Beču. Međunarodnoj radionici „Trgovina ljudima – izazovi u Evropi i Aziji“ prisustvovalo je 30 osoba. Problem trgovine ljudima u Evropi predstavila je predstavnica ASTRE. Ostali govornici i učesnici skupa bili su članovi Međunarodne organizacije za migracije, Imigracione službe iz Tajvana, Evropske službe za spoljne poslove, Interpola, UNIAP-a, OEBS-a, Unicefa i UNODP-a. Učesnici su došli iz brojnih evropskih i azijskih zemalja, poput Kambodže, Češke, Nemačke, Indonezije, Tajlanda i Filipina. Oni su analizirali savremene izazove u borbi protiv trgovine ljudima u Evropi i Aziji. Posebna pažnja posvećena je primeni zakona i pravnim teškoćama. Zatim se povela diskusija o prilikama za intenzinzivniju saradnju između dva kontinenta. Važnost organizacija civilnog društva posebno je naglašena na ovom skupu.

Konferencija koja je okupila visoke zvaničnike iz zemalja OEBS-a održana je 10. i 11. juna 2013. godine u Kijevu. Skup pod nazivom „Konferencija o jačanju odgovora OEBS-a na problem trgovine ljudima” organizovan je u sklopu predsedavanja Ukrajine OEBS-om, koja je po preuzimanju mandata prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima, kao i saradnju zemalja članica OEBS-a na suzbijanju svih oblika kriminala koji narušavaju ljudsko dostojanstvo i osnovne slobode, izdvojila kao prioritetne aktivnosti. Učesnici događaja razmatrali su pitanje unapređenja OEBS-ovog Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima koji je usvojen 2003. godine a revidiran dve godine kasnije. Takođe, oni su naglasili da postoji velika potreba za odlučnom akcijom i podvukli da se svaki dostupan resurs mora upotrebiti kako bi se identifikovale žrtve a njihovi eksploatatori odgovarajuće kaznili. Predstavnice ASTRE, Misije OEBS-a u Srbiji i koordinator za borbu protiv trgovine ljudima uzeli su u češće na ovoj konferenciji.

  Trening „Pružanje pomoći i zaštita žrtava trgovine ljudima: uspostavljanje partnerstva u okviru Nacionalnog mehanizma za upućivanje” održan je 5-6. juna 2013. u glavnom gradu Azerbejdžana. Obuku u Bakuu organizovala je Kancelarija OEBS-a, a sprovele su je predstavnice ASTRE i NVO Atina. Glavni ciljevi prenošenja njihovog iskustva kolegama iz Azerbejdžana bili su doprinos opštem razmevanju, merama i pristupu koji primenjuju akteri posvećeni borbi protiv trgovine ljudima, podsticanje organizacije efikasne pomoći osobama koje su preživele trgovinu ljudima i razmena informacija o dobroj praksi u vezi sa identifikaijom, repatrijacijom, oporavkom i reintegracijom žrtava. Dodatna korist ostvarena implementacijom ovog treninga bilo je olakšavanje saradnje između različitih anti-trafiking aktera u Azerbejdžanu, kao i uspostavljanje i jačanje veza sa nevladinim organizacijama posvećenim borbi protiv trgovine ljudima iz Srbije.

  Predstavnica ASTRE učestvovala je na trećoj godišnjoj konferenciji o nestaloj deci i evropskoj liniji za pomoć 116 000 koju organizuje Evropska komisija u saradnji sa Predsedništvom Irske za predsedavanje Evropskom Unijom i Evropskom federacijom za nestalu i eksploatisanu decu Missing Children Europe. Konferencija je održana 4. juna 2013. godine u Briselu. Na ovom događaju okupili su se predstavnici organizacija koje rukovode brojem 116 000 u 25 evropskih zemalja. Iako širenje mreže na teritoriju celog starog kontinenta nije daleko od ostvarenja, zajednički napori usmereni na pomoć nestaloj deci moraju ići korak dalje. Zbog toga je cilj ovogodišnje konferencije bio sagledavanje dosadašnjih postignuća i razmatranje novih inovativnih modela za uspešno pronalaženje dece koji su razvijani širom Evrope. Učesnici konferencije razgovarali su i o korišćenju novih tehnologija kako bi se doprlo do dece koja su nestala i omogućio njihov bezbedan povratak kući. Među govornicima na ovom događaju bile su Vivijan Reding, zamenica predsednika Evropske komisije odgovornog za pravdu, osnovna prava i državljanstvo, Roberta Angelili, zamenica predsednika Evropske skupstine i Elizabet Kanavan, pomoćna sekretarka u Odseku za decu i omladinu, Odeljenju za dečiju bezbednost i zaštitu Irske policije.

  Predstavnica ASTRE govorila je o desetogodišnjem iskustvu regionanog i evropskog umrežavanja u oblasti suzbijanja trgovine ljudima na regionalnom skupu „Ujedinjenje vlada i nevladinih organizacija u nastojanjima da se implementira UN Rezolucija 1325“. Ovaj skup, fokusiran na pitanje dijaloga o rodu i bezbednosti, održan je 25. i 26. aprila 2013. u Ohridu u Makedoniji. Događaj su organizovali su Beogradski centar za bezbednosnu politiku (Beograd), Centar za istraživanje i kreiranje politika (Skoplje), Institut za demokratiju i medijaciju (Tirana), Kosovski centar za studije bezbednosti (Priština) i Žene ženama (Sarajevo) uz podršku UN WOMEN. Cilj konferencije, koja je okupila 47 stručnjaka iz vlade, državnih tela za jednakost, ministarstava odbrane, unutrašnjih poslova, lokalne organizacije civilnog društva i međunarodne organizacije bio je da olakša dijalog između lidera iz vladinog i nevladinog sektora u promociji i implementaciji Rezolucije 1325 Ujedinjenih nacija koja se fokusira na probleme žena, mira i bezbednosti u zemljama Zapadnog Balkana.

  Dvodnevni trening namenjen tužiocima „Zaštita i pomoć žrtvama trgovine ljudima“ održan je 14. i 15. marta 2013. godine  u Tesliću u Bosni i Hercegovini. Na treningu su obrađene teme zaštite i postupanja sa žrtvama trgovine ljudima u krivičnom postupku, uzimanja izjave od osoba koje su preživele ovaj oblik nasilja, saradnje nadležnih tužilaštava sa centrima za socijalni rad, te psihološkog profila žrtve trgovine ljudima, posebno dece. Predstavnica ASTRE vodila je učesnike kroz rad na dva slučaja iz prakse, sa akcentom na adekvatno postupanje sa žrtvom prilikom uzimanja iskaza i odnos između tužioca i žrtve koja je oštećena u predmetu. Trening su organizovali Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i javna ustanova Centar za edukaciju sudija i tužilaca uz podršku misije OEBS-a i Američke ambasade u Sarajevu.

 All rights reserved © ASTRA