ASTRA e-bilten

Uvidjajući činjenicu da domaća i međunarodna javnost nisu dovoljno upoznate sa aktivnostima koje se sprovode u Srbiji u cilju iskorenjivanja trgovine ljudima, odlučile smo da pokrenemo ASTRA E-bilten. Prvi broj biltena je objavljen početkom oktobra 2004. godine, a sadržao je pregled relevantnih informacija o anti-trafiking aktivnostima i akterima u našoj zemlji.

Nadamo se da će ovaj iscrpan pregled aktivnosti koje se u Srbiji preduzimaju u cilju prevencije, suzbijanja i kažnjavanja trgovine ljudima omogućiti bolju koordinaciju svih aktera, ali i da će pomoći da se uvide svi eventualni nedostaci, kao i da se ukaže na one oblasti na kojima je potrebno i moguće uraditi više.

ASTRA E Bilten objavljujemo tromesečno, i dostupan je na srpskom i engleskom jeziku.

 

tromesečni bilteni

bilten 51

ASTRA E-bilten br.51

U 51. izdanju ASTRA E-biltena predstavljene su najvažnije aktivnosti koje su od januara do juna 2017. godine preduzeli državni i nevladini akteri u Republici Srbiji u cilju suzbijanja, prevencije i kažnjavanja trgovine ljudima. Zahvaljujemo se svima koji su nam pružili neophodne informacije i time doprineli kvalitetu ovog izdanja. Pozivamo vas da i ubuduće šaljete svoje komentare, predloge i sugestije.

U ovom broju:

 • Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima u periodu januar-jun 2017. godine
 • Međunarodni dan nestale dece, 25. maj
 • Položaj žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku tokom 2016. godine
download
e bilten

ASTRA E-BILTEN 47

U OVOM BROJU

 • Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima u periodu januar-mart 2016. godine

 

 • Potpisivanje Memoranduma o saradnji između Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima i ASTRE

 

 • Nakon apela ASTRE, organizovano i dečje prosjačenje ne može biti prekršaj

 

download
Untitled

ASTRA E bilten broj 48

Izašlo je četrdeset osmo izdanje ASTRA E-biltena. Ovaj broj obuhvata aktivnosti realizovane u Srbiji u cilju prevencije, suzbijanja i kažnjavanja trgovine ljudima u periodu april-jun 2016. godine.

U ovom broju:
· Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima u periodu april-jun 2016. godine
· Obeležavanje Međunarodnog dana nestale dece, 25. maja
· Regionalna konferencija „Zaštita žrtava trgovine ljudima – pristup zasnovan na pravima žrtava u praksi“
· Položaj žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku 2015. godine
· Izveštaj Stejt Departmenta o trgovini ljudima-Republika Srbija

download
bilten 42 sl1

ASTRA E BILTEN BR. 49

Izašlo je četrdeset deveto izdanje ASTRA E-biltena. Ovaj broj obuhvata aktivnosti realizovane u Srbiji u cilju prevencije, suzbijanja i kažnjavanja trgovine ljudima u periodu jul-septembar 2016. godine.

U ovom broju:

 • Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima u periodu jul-septembar 2016. godine
 • Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, 30. jul
 • „Stvarna” slika trgovine ljudima: Analiza fotografija objavljenih u člancima o trgovini ljudima u cilju seksualne eksploatacije u srpskim medijima
download
ASTRA bilten broj 45-1

ASTRA e-bilten 45

U OVOM BROJU

· Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima u periodu jul-septembar 2015. godine

· TIP izveštaj o trgovini ljudima američkog Stejt Departmenta, Srbija u grupi 2

download
bilten 42 sl1

ASTRA e-bilten 44

U ovom broju:

 • Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima u periodu april-jun 2015. godine
 • Međunarodni dan nestale dece, 25. maj
 • Analiza položaja žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku tokom 2014. godine
download
bilten 42 sl1

ASTRA E-BILTEN BR. 43

U ovom broju:

·  Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima u periodu januar-mart 2015. godine

·  Druga faza evropskog projekta „Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!“

· Preventivna uloga ASTRA SOS telefona – servis za proveru poslovnih ponuda

download
bilten39_naslovna

ASTRA E-BILTEN BR. 41

U ovom broju:
· Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima jul- septembar 2014.
· Inicijativa za ratifikaciju Evropske konvencije za naknadu štete žrtvama krivicnih dela sa elementima nasilja
· Medunarodna organizacija rada usvojila Novi protokol prinudnom radu

 

download
bilten39_naslovna

ASTRA E-BILTEN BR. 40

U ovom broju:

 

 • Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima april – jun 2014.

 

 • Konferencija Problem nestale novorođenčadi – Roditelji čekaju na odgovor države

 

 • Položaj žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku – analiza pravosudne prakse u 2013. godini

TIP izveštaj za Republiku Srbiju

 

download
bilten39_naslovna

ASTRA E-BILTEN BR. 39

U ovom broju:

• Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima januar – mart 2014.

• GRETA izveštaj o primeni Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima

• Kompenzacija za žrtve trgovine ljudima u Srbiji

• Memorandum o saradnji između ASTRE i Ministarstva unutrašnjih poslova

Zahvaljujemo se svima koji su nam pružili neophodne informacije i time doprineli kvalitetu ovog izdanja. Pozivamo vas da i ubuduće šaljete svoje komentare, predloge i sugestije.

download
bilten37

ASTRA E-BILTEN BR. 37

U ovom broju:
– Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima jul – septembar 2013.,
– Potpisivanje Balkanske deklaracije o suzbijanju trgovine ljudima i eksploatacije ljudskih bića,
– Prikaz izveštaja “Senka nad Srbijom”.

download
ASTRA-bilten-36

ASTRA E-bilten br. 36

U ovom broju:
– Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima april – jun 2013.
– Nova publikacija ASTRE – zbornik radova „Trgovina ljudima: trauma i psihoterapija“
– TIP izveštaj za Srbiju

download
ASTRA-bilten-35

ASTRA E-bilten br. 35

U ovom broju:
– Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima januar – mart 2013.
– Međunarodna konferencija „Aktuelni psiho – socijalni izazovi u borbi protiv trgovine ljudima“
– Globalni izveštaj o trgovini ljudima za 2012. godinu
– Inicijativa udruženja Žene juga „Stop trgovini ženama“

download
ASTRA-bilten-33

ASTRA E-bilten br. 33

– Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima jul – septembar 2012.
– Događaj: Potpisivanje Memoranduma o razumevanju između ASTRE i Republičkog javnog tužilaštva
– Jedinstveni Evropski broj za nestalu decu 116000

download
ASTRA-bilten-32

ASTRA E-bilten br. 32

– Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima april – jun 2012.
– Događaji: Treći stručni sastanak za advokate „Zdravstvene i psihološke posledice trgovine ljudima“
– Događaj: Medijska kampanja „Radna eksploatacija. Trgovina ljudima. Težak i organizovan kriminal”
–  TIP Izveštaj

download
ASTRA-E-bilten-27

ASTRA E-bilten br. 31

– Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima januar – mart 2012.

– Događaj: Međunarodna konferencija o trgovini ljudima u cilju radne eksploatacije – zaključci i preporuke.

download
bilten-29-SRP-thumb

ASTRA E-bilten br. 29

– Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima jul – septembr 2011.

– Publikacija: „Trgovina ljudima u Republici Srbiji: izveštaj za period 2000–2010“ (ASTRA)

download
ASTRA-e-bilten-28_Page_01

ASTRA E-Bilten br. 28

– Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima april – jun 2011.

– Кampanja „STOP trgovini decom“,

– Događaj: konferencija „Prevencija trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije: pristojan posao i socijalna pravda“ (OEBS)

– TIP izveštaj

download
ASTRA-E-bilten-27

ASTRA E-bilten br. 27

– Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima januar – mart 2011.
– Događaj: Okrugli sto Nacionalni mehanizam borbe protiv trgovine ljudima, međunarodna saradnja i izveštavanje – iskustva Srbije i Holandije
– Prikaz publikacije: Prevencija i suzbijanje trgovine ljudima u svrhu rada u kući (OEBS)

download
25

ASTRA E-bilten br. 25

– Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima u Srbiji u periodu jul-septembar 2010.

– Aktivnosti Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima

– Priručnik za institucije „Suzbijanje trgovine ljudima – dobre prakse“

– STOP! projekat

download
24

ASTRA E-bilten br. 24

– Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima april-jun 2010.

– Aktivnosti Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima

–  Pozorište

– Priručnik za rad na SOS telefonu za (potencijalne) žrtve trgovine ljudima

–  TIP Izveštaj 2010.

download
23

ASTRA E-bilten br. 23

– Aktivnosti u periodu  januar – mart 2010. godine

– Aktivnosti Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima

– Rezultati ASTRINOG nagradnog konkursa povodom 2. decembra – Međunarodnog dana ukidanja ropstva

download
21

ASTRA E-bilten br. 21

Aktivnosti u periodu  jul – septembar 2009. godine

– Najnovije anti-trafiking i srodne kampanje u Srbiji i svetu

– Izmene i dopune Krivičnog zakonika Srbije koje su od značaja za suzbijanje trgovine ljudima i zloupotrebe dece

– Aktivnosti Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima

– Prikaz knjige „Trgovina ljudima: moderno ropstvo“ (Trafficking in Human Beings: Modern Slavery) autorke Silvije Skarpe

– Prikaz istraživanja „Trgovina muškarcima u Srbiji“ Viktimološkog društva Srbije

download
20

ASTRA E-bilten br. 20

Aktivnosti u periodu  april – jun 2009. godine

– Aktivnosti Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima

Rezultati istraživanja NVO Kocka iz Novog Sada

– Akcija „Četiri boje“ u Železničkoj tehničkoj školi u Beogradu

– Statistički podaci o žrtvama trgovine ljudima koje su različiti akteri identifikovali i/ili im pružili pomoć u prvih pet meseci 2009. godine

– TIP Izveštaj 2009. za Srbiju

download
19

ASTRA E-bilten br. 19

– Aktivnosti u periodu  januar – mart 2009. godine

– Aktivnosti Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima

– Ratifikacija Konvencije Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima

– Prikaz novog ASTRINOG izdanja „Trgovina ljudima – priručnik za novinare“

– Prikaz Globalnog izveštaja o trgovini ljudima koji je objavio UNODC

– Studijska poseta ASTRA tima Italiji

download

godišnji bilteni

feature bilten

Jubilarno 50. izdanje ASTRA E-biltena

U jubilarnom 50. broju ASTRA E-biltena predstavljene su najvažnije aktivnosti koje su u poslednjem tromesečju 2016. godine preduzeli vladini i nevladini akteri u Republici Srbiji u cilju suzbijanja, prevencije i kažnjavanja trgovine ljudima, kao i pregled događaji koji su obeležili 2016. godinu.

download
bilten 42 sl1

ASTRA E-BILTEN BR. 42 – 2014

U ovom broju:

– Suzbijanje trgovine ljudima u Srbiji 2014. godine

– Aktivnosti sprovedene u Srbiji u cilju prevencije, suzbijanja i kažnjavanja trgovine ljudima u periodu januar – decembar 2014. godine

– Regionalna konferencija „Pristup pravu na naknadu štete žrtvama trgovine ljudima u regionu“

– Okrugli stolovi “Unapređenja pristupa pravu na naknadu štete za žrtve trgovine ljudima i drugih krivičnih dela sa elementima nasilja“

– 2. decembar – Međunarodnog dana ukidanja ropstva

download
Untitled

ASTRA e-bilten br. 46 – 2015. godina

U 46. broju ASTRA E-biltena predstavljene su najvažnije aktivnosti koje su u poslednjem tromesečju 2015. godine preduzeli vladini i nevladini akteri u Republici Srbiji u cilju suzbijanja, prevencije i kažnjavanja trgovine ljudima.
Predstavljen je i pregled aktivnosti na polju borbe protiv trgovine ljudima, kao i događaji koji su obeležili 2015. godinu.

 • Aktivnosti sprovedene u cilju suzbijanja, prevencije i kažnjavanja trgovine ljudima tokom 2015. godine
 •  Obeležavanje Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima
 • Međunarodni dan ukidanja ropstva, 2. decembar
download
bilten38

ASTRA E-BILTEN BR. 38 – 2013. GODINA

U ovom broju:

– Statistički podaci ASTRE, Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, MUP-a i Republičkog javnog tužilaštva vezani za problem trgovine ljudima u našoj zemlji

– Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima sprovedene u 2013. godini

– Događaj: Konferencija za medije povodom Međunarodnog dana ukidanja ropstva

– Izveštaj koalicije prEUgovor o napretku Srbije u sprovođenju politika koje se tiču poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna ljudska prava) i 24 (sloboda, bezbednost i pravda)

download
ASTRA-bilten-34

ASTRA E-Bilten br. 34 – 2012.

– Trgovina ljudima u Srbiji 2012.. godine
– Aktivnosti sprovedene u Srbiji u cilju prevencije, suzbijanja i kažnjavanja trgovine ljudima u periodu januar – decembar 2012. godine
– Saradnja kompanije Vip i ASTRE u  borbi protiv trgovine ljudima
– Anti-trafiking kampanja „Stop radnoj eksploataciji!“
– Hraniteljska porodica kao mesto oporavka i reintegracije žrtava trgovine ljudima
– Okrugli sto „Promocija prava žrtava u Srbiji kroz pružanje pravne pomoći – pristup baziran na ljudskim pravima“ i obeležavanje Međunarodnog dana ukidanja ropstva – 2012.

download
ASTRA-bilten-35

ASTRA E-bilten br. 30

Aktivnosti sprovedene u Srbiji u cilju prevencije, suzbijanja i kažnjavanja trgovine ljudima u periodu januar – decembar 2011. godine

– Događaji:  Međunarodni dan ukidanja ropstva i obeležavanje desetogodišnjice rada ASTRE

– Publikacije: Borba protiv trgovine ljudima – priručnik za nastavnike – ASTRA

– Publikacije: Priručnik za sudije i tužioce u borbi protiv trgovine ljudima – Društvo sudija Srbije

– Vip i ASTRA zajedno u  borbi protiv trgovine ljudima

download
ASTRA-E-bilten_Page_01

ASTRA E-bilten 2010. (br. 26)

– Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima u Srbiji u periodu januar -decembar 2010.

– Godišnji pregled aktivnosti Republičkog tima za borbu protiv trgovine ljudima u 2010. godini

download
22

2009

download
18

2008

download
14

2007

download
10

2006

download
5

2005

download
1

1998-2004

download
All rights reserved © ASTRA