01
May
2017

Konferencija “Položaj žrtve u krivičnom postupku u Srbiji”

Predstavnica ASTRE je 26. aprila u sklopu konferencije “Položaj žrtve u krivičnom postupku u Srbiji”, imala priliku da govori o rezultatima pravne analize o položaju žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima tokom 2016. godine. Konferenciju je organizovala organizacija YUCOM u sklopu projekta Balkanskog fonda za demokratiju (BTD). Završna konferencija ovog projekta je imala za cilj da približi javnosti probleme sa kojima se žrtve izvršenja krivičnih dela u Srbiji susreću tokom sudskog postupka i na koji način taj postupak utiče na njihov oporavak i reintegraciju.

YUCOM je izradio pravnu analizu o postojećim zakonskim odredbama koje se odnose na pitanja zaštite žrtava u okviru krivičnog postupka. Analiza je otkrila sve nedostatke u zaštiti žrtava i obuhvatila primere loše prakse u Srbiji.

18057870_1356743007694936_5993911252199934148_n 18118435_1356743554361548_8327091676936349572_nAll rights reserved © ASTRA