Mobilna aplikacija BAN Human Trafficking

profile pic

Mobilna aplikacija BAN Human Trafficking je namenjena je svima, ali pre svega mladim osobama kako bi se informisale o problemu trgovine ljudima, kako bi naučile da prepoznaju rizične situacije i izbegnu ih. Svi zainteresovani mogu besplatno preuzeti aplikaciju u Google Play prodavnici, kao i u iOS APP Store, i kroz interaktivnu igricu upoznati se sa različitim oblicima trgovine ljudima, kao i sa različim fazama u procesu trgovine ljudima: od vrbovanja, eksploatacije, izlaska iz lanca trgovine ljudima, do oporavka, reintegracije, socijalne inkluzije i borbe za ostvarenje prava žrtava trgovine ljudima. Igrajući se različitim karakterima, korisnici se edukuju kako da zaštite sebe i ljude u svojoj okolini i spreče trgovinu ljudima. Takođe, bolje razumevanje iskustva žrtava trgovine ljudima treba da doprinese smanjenju diskriminacije i poboljšanju njihovog položaja kako u društvu u celini, tako i u konkretnim državnim sistemima.

 

Osim direktno kroz Google Play store i iOS APP Store, aplikaciju BAN Human Trafficking APP možete preuzeti i preko QR koda:

QR codeAll rights reserved © ASTRA