O ASTRI

 

MISIJA

ASTRA je nevladina oganizacija posvećenja iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima i eksploatacije, naročito ženama i decom, kao i efikasnom potragom za nestalom decom, kroz izgradnju institucionalnog i individualnog odgovora, i jačanje građanskog društva. ASTRA zastupa sveobuhvatan pristup rešavanju problema, a u cilju eliminisanja ovog specifičnog vida nasilja, afirmisanjem društva slobodnog od svih vrsta eksploatacije, nasilja, diskriminacije, ekonomskih i socijalnih nejednakosti.

 

VREDNOSTI NA KOJIMA SE TEMELJI NAŠ RAD

– Poštovanje ljudskih prava u skladu sa međunarodnim standardima
– Tolerancija i uvažavanje različitosti
– Težnja najvišim standardima u radu
– Posvećenost i profesionalnost

 

ASTRA je osnovana 2000. godine i prva je koja je ukazala na problem trgovine ljudima u Srbiji. Kao lider na polju suzbijanja trgovine ljudima u našoj zemlji, od svog osnivanja ASTRA se ovim problemom bavi sveobuhvatno, tj. tretira različite oblike trgovine ljudima i različite kategorije žrtava – žene, decu i muškarce. Istovremeno deluje u oblasti prevencije, edukacije, podizanja javne svesti, pružanja direktne pomoći žrtvama, reintegracije, istraživanja i izveštavanja, javnog zastupanja na strateškom i operativnom nivou i podržava izgradnju funkcionalnog i efikasnog sistema za suzbijanje trgovine ljudima koji u potpunosti poštuje ljudska prava žrtava.

Srbija je zemlja porekla, tranzita i destinacije žrtava trgovine ljudima. Na početku našeg rada, celo društvo – i građani i državni organi – nisu bili svesni postojanja problema i značaja njegovog suzbijanja. Zbog toga ASTRA posebnu pažnju posvećuje podizanju svesti javnosti i prevenciji, kao i edukaciji svih aktera – državnih i civilnih – koji učestvuju u pružanju pomoći žrtvama u toku procesa oporavka i reintegracije, ali i krivičnom gonjenju učinilaca.

ASTRA je do sada vodila ili učestvovala u devet velikih anti-trafiking kampanja: „Otvori oči” (2002), „Postoji izlaz” (2004), „Spasimo decu od trgovine ljudima” (2005), „Trgovina decom – naša stvarnost” (2006), „Gole činjenice” (2008), „STOP trgovini decom“ (2011), „Radna eksploatacija. Trgovina ljudima. Težak i organizovan kriminal“, „Stop radnoj eksploataciji“ (2012) i „Sprečimo, zaštitimo, nadoknadimo” (2014). Osim toga, ASTRA je, kao organizator i/ili predavač, učestvovala u osnovnim i specijalizovanim treninzima za pripadnike policije, sudije i tužioce, lekare, nastavnike, NVO aktiviste, advokate specijalizovane za ljudska prava i predstavnike medija.

Posebna pažnja se posvećuje radu sa mladima, koji u opštem smislu predstavljaju kategoriju pod rizikom od trgovine ljudima. Za njih se organizuju radionice, predavanja, ulične akcije, a aktivisti ASTRE nastoje da budu prisutni na svim događajima koji okupljaju veliki broj pripadnika mlade populacije.

Program ASTRA SOS telefon i direktna pomoć žrtvama je pokrenut u februaru 2002. godine. U početku je zamišljen kao telefonska služba za prevenciju trgovine ljudima, ali je njegova namena proširena kada je mesec dana kasnije primljen prvi poziv u direktnoj vezi sa slučajem trgovine ljudima. Do kraja februara 2017. godine, primljeno je ukupno 29315 poziva od 4903 klijentkinja/klijenata. Od toga, ukupno 492 osobe su identifikovane kao žrtve trgovine ljudima, a njih 169 su bila deca. ASTRA SOS telefon je još uvek jedini SOS telefon u Srbiji specijalizovan za problem trgovine ljudima u oblasti prevencije, direktne pomoći žrtvama i podrške njihovim porodicama i bliskom okruženju.

ASTRA SOS telefon za pomoć žrtvama trgovine ljudima i prevenciju ovog problema je +381 11 785 0000 ili 0800 101 201 (besplatno za pozive iz Srbije) je dostupan za građane svakog radnog dana od 9 do 17 časova.

Od maja 2012. ASTRA vodi i Evropski broj za nestalu decu 116 000 na teritoriji Srbije koji je dostupan 24/7. 

 

Direktna pomoć žrtvama se pruža vodeći računa o najboljem interesu i individualnim potrebama osoba koje su preživele trgovinu ljudima, i uz njihovu punu participaciju. U pružanju pomoći ASTRA se rukovodi principima poverenja, poštovanja različitosti i individualnih želja, potreba i dinamike oporavka, nediskriminacije i najviših profesionalnih standarda. Svi slučajevi se vode i prate prema individualnom planu oporavka, uz puno poštovanje tempa oporavka, želja i potreba svakog pojedinačnog klijenta.

 

U okviru programa SOS telefon i direktna pomoć žrtvama, osobe koje su preživele  trgovinu ljudima i njihove porodice imaju pristup različitim vrstama pomoći: pomoć i podrška tokom potrage, procesa identifikacije, oporavka i reintegracije; psihološka pomoć (individualna i grupna terapija, grupe samopomoći itd.); pravna pomoć (pravni saveti i zastupanje na sudom u krivičnim, parničnim i vanparničnim postupcima); medicinska pomoć (opšti i specijalistički pregledi, medikamentozna terapija i medicinski tretmani). U okviru ovog programa deluje i ASTRIN Mobilni tim zadužen za terenske akcije, koji je uvek spreman da prati klijente/klijentkinje od trenutka identifikacije tokom njihovog oporavka i reintegracije, pomažući im da uspešno savladaju sve administrativne prepreke na koje nailaze na putu ostvarivanja svojih osnovnih ljudskih i građanskih prava. U procesu reintegracije veoma su važne i aktivnosti usmerene na unapređenje ekonomskog potencijala i zapošljivosti klijenata/klijentkinja. Tu spada čitav niz aktivnosti – formalni i neformalni programi stručnog usavršavanja ili obrazovanja odraslih, treninzi ekonomskog osnaživanja, kursevi stranih jezika i kompjuterske pismenosti, podrška i pomoć u traženju posla.

 

Program reintegracije je dodatno ojačan kroz ASTRA Dnevni centar, pokrenut u januaru 2007. godine. On je pre svega namenjen žrtvama trgovine ljudima koje nisu smeštene u skloništa i koje su zbog toga ostavljene izvan postojećih programa pomoći. Za njih Dnevni centar predstavlja sigurno mesto na kome mogu da učestvuju u različitim aktivnostima u čijem osmišljavanju i sami učestvuju kao što su kreativne radionice, sportski i rekreativni programi i slično. U Dnevnom centru borave i deca iz domova za decu bez roditeljskog staranja koji su pod većim rizikom da postanu žrtve trgovine ljudima.

 

Osim direktne pomoći žrtvama, ASTRA SOS telefon ima i preventivnu ulogu. Preventivni pozivi čine približno jednu petinu svih primljenih poziva. Naime, pošto se vrbovanje žrtava trgovine ljudima u Srbiji najčešće obavlja putem formalnih i neformalnih poslovnih ponuda, samo u ASTRI građani i građanke mogu da dobiju informacije i preporuke za sigurne migracije, zapošljavanje i školovanje u zemlji i inostranstvu, kao i pravni savet iz oblasti zapošljavanja, tj. proveru legitimnosti poslodavca, destinacije i ponuđenog ugovora o radu.

 

Kako bi svojim klijentima i klijentkinjama obezbedili kvalitetniju pomoć, kao i kako bi poboljšali mehanizam pomoći i zaštite žrtava, ASTRA sarađuje, kroz mreže ili u radu na konkretnim slučajevima, sa brojnim organizacijama iz Srbije i inostranstva. Kako bi doprinela izgradnji kapaciteta lokalnih zajednica i decentralizaciji, ASTRA je osnovala mrežu saradničkih organizacija, koju čini osam nezavisnih organizacija iz Srbije koje, između ostalog, rade i na prevenciji trgovine ljudima u njihovim gradovima.

 

Istraživanje i izveštavanje je još jedna važna aktivnost ASTRE. Kada je ASTRA započela sa radom, u Srbiji se vrlo malo znalo o teorijskim i praktičnim aspektima problema trgovine ljudima. Takođe, trgovina ljudima je veoma dinamična pojava, a trgovci se, da bi zadržali visoke zarade,  brzo prilagođavaju promenama i menjaju način rada. Program istraživanja i izveštavanja je nastao iz potrebe da se istraže promene trendova u trgovini ljudima kako bi suzbijanje ove pojave bilo što uspešnije. Osim toga, želimo da ostavimo pisani trag našeg iskustva i znanja, i na taj način pomognemo svima koji rade ili će raditi u oblasti suzbijanja trgovine ljudima. Od 2004. godine, ASTRA izdaje tromesečni e-bilten koji daje pregled svih anti-trafiking aktivnosti u Srbiji koji se distribuira na više od 1000 adresa.

Untitled

Izveštaji o radu ASTRE:

2002-2003.

2004-2005.

2006-2007.

2008-2009.

2010-2011.

ASTRA biannual 2012-2013

 

Stručno usavršavanjeAll rights reserved © ASTRA