Rad sa mladima

Poseban deo preventivno-edukativnih aktivnosti odnosi se na rad sa mladim ljudima. Praksa je pokazala da među žrtvama trgovine ljudima značajnu grupu čini mlađa populacija, i zbog toga je rad sa njima od posebne važnosti.

Cilj svih ASTRINIH preventivnih aktivnosti je da se mladi ljudi informišu o problemu trgovine ljudima, da im se skrene pažnja na sve opasnosti koje ovaj problem nosi, ali i da im se ukaže na mogućnosti prevencije i načine zaštite koji im stoje na raspolaganju. Upravo zbog toga, ASTRA je prisutna na svim dešavanjima koja privlače pažnju mladih, kao što su muzički festivali, Nedelja mode, koncerti…

Osim toga, ASTRA mladim ljudima pruža pomoć pri izradi seminarskih i diplomskih radova, magistarskih i doktorskih teza iz oblasti trgovine ljudima. Od 2004. godine, ASTRA je asistirala u preko 150 ovakvih radova. Srednjoškolci, studenti i doktoranti mogu dobiti informacije o svim aspektima trgovine ljudima, kao i pomoć u pronalaženju adekvatne literature. Pored toga, studenti imaju mogućnost da neko vreme provedu u ASTRI na praksi.

 Predstavice ASTRE održale su radionicu na temu problema trgovine ljudima u okviru četvorodnevnog treninga pod nazivom „Omladinski kamp za zakonitost” koji je Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA iz Niša, kao član ACRIMA mreže, u saradnji sa međunarodnom mrežom civilnog društva za borbu protiv organizovanog kriminala FLARE (Freedom, Legality And Rights in Europe) i uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji organizovao u Niškoj Banji od 8. do 11. juna 2011. godine. Kamp je održan u okviru projekta „Omladinski kamp za zakonitost”, a ideja treninga je edukacija, jačanje, umrežavanje i informisanje predstavnika 16 omladinskih NVO iz Srbije za javno zagovaranje na teme borbe protiv organizovanog kriminala i afirmisanje principa zakonitosti.

Tokom aprila i maja, 2011. godine studenti završne godine Kriminalističko policijske akademije su imali prilike da slučaju seriju predavanja o različitim aspektima problema trgovine ljudima od aktera koji se bave gonjenjem učinilaca i pružanjem zaštite žrtvama. Predavanja su održali pripadnici policije, zamenica republičkog tužioca za organizovani kriminal i predstavnica ASTRE.

U Novom Sadu je 30. marta 2011. godine održana tematska tribina na temu trgovine ljudima. To je prva u nizu tribina koje će biti organizovane u okviru projekta „Prevencija nasilja i zlostavljanja na internetu“. Tribina je bila namenjena timovima za borbu protiv nasilja i zlostavljanja koji postoje na nivou svake škole i učenicima novosadskih srednjih škola. Na tribini su govorili predstavnici ASTRE, Unicefa i novosadske policije, kao i domaćini događaja – član Gradskog veća za obrazovanje Novog Sada i predstavnica Centra za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih.

U okviru projekta „Zaštita ljudskih prava žrtava trgovine ljudima i/kroz pružanje pravne pomoći“, koji se realizuje uz podršku holandskog Ministarstva inostranih poslova (MATRA program), ASTRA je 10. i 11. marta 2011. održala seminar za svršene studente i studente završnih godina Pravnog fakulteta. Uz pomoć eminentnih stručnjaka u ovoj oblasti, studenti/kinje su na ovom interaktivnom i praktičnom seminaru bili u prilici da steknu znanja o problemu trgovine ljudima, pravima žrtava i njihovoj zaštiti u krivičnom, parničnom i drugim postupcima, kao i da steknu veštine za praćenje i izveštavanje o (ne)ostvarivanju ovih prava u praksi. Najbolji polaznici će se priključiti ASTRINOM timu za praćenje suđenja za krivično delo trgovine ljudima.

Obuka vršnjačkih edukatora na temu trgovine ljudima održana je 26. i 27. novembra 2010. godine u organizaciji UG Somborski edukativni centar (SEC), kao članice ACRIMA mreže u svrhu promovisanja borbe protiv organizovanog kriminala. Projekat je imao podršku Grada Sombora u okviru realizacije lokalnog akcionog plana za mlade i predviđen je kao prva faza obuke vršnjačkih edukatora, nakon čega bi oni započeli sa edukacijom o temi trgovine ljudima u svojim sredinama. Pored predstavnika PROTECTE, predstavnika PU Sombor, SEC-a i Savetovališta za mlade Sombor, predavačice na seminaru su bile i predstavnice ASTRE. Na dvodnevnom treningu je učestvovalo 10 mladih ljudi iz srednjih škola i fakulteta u Somboru koji su bili prilično zainteresovani za temu i vrlo aktivni u toku predavanja/radionice.

Prvi kamp mladih u Srbiji na temu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije „Mladi Srbije za legalnost”, održan je u Sićevu od 17. do 21. avgusta. 2010. godine Organizator kampa bila je NVO Protecta iz Niša, članica FLARE mreže. Učesnici – mladi ljudi iz osam nevladinih organizacija iz Srbije – su imali priliku da čuju različita predavanja na temu suzbijanja organizovanog kriminala, a predstavnica NVO ASTRA je održala predavanje o problemu trgovine ljudima u Srbiji. Ovom prilikom osnovana je ACRIMA – AntiKRIMinalnaAkcija, mreža omladinskih organizacija u Srbiji koje žele da se bave borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije i za zakonitost.

Grupa od tridesetak studenata socijalnog rada sa Metropolitan univerziteta iz Kopenhagena, Danska, je posetila ASTRU 23. juna 2010. godine. Ovi studenti, koji studiraju socijalni rad u međunarodnom i interkulturalnom kontekstu, rade na projektu na temu trgovine ljudima, a na dve prezentacije u ASTRI su mogli da saznaju nešto više o samom problemu trgovine ljudima, o stanju u Srbiji u poređenju sa situacijom u Danskoj, kao i o iskustvu ASTRE i ASTRA SOS telefona u prevenciji trgovine ljudima i pružanju pomoći žrtvama tokom njihovog oporavka i socijalne inkluzije. Tri meseca kasnije, krajem novembra, ASTRA je ugostila još jednu grupu studenata sa ovog fakulteta.

Tokom maja, 2010. godine studenti završne godine Kriminalističko-policijske akademije imali su prilike da slušaju predavanja o različitim aspektima suzbijanja trgovine ljudima od Nacionalnog koordinatora, Specijalnog tužioca za organizovani kriminal,  predstavnika SBPOK-a i PU Beograd, Službe za koordinaciju zaštite žrtava trgovine ljudima i NVO ASTRA.

Predstavnice ASTRE su u martu 2010. godine održale predavanje u Gimnaziji u Ćupriji u okviru kampanje „Ljudi su Božiji dar, NE roba“. Kampanju su pokrenule tri učenice ove škole da bi podigle svest mladih o zastupljenosti i značaju ovog problema sa krajnim ciljem da se u budućnosti smanji broj žrtava. Zainteresovani srednjoškolci su  na jednodnevnim seminarima kroz bogat program raznolikih radionica, dokumentarnih filmova, prezentacija i predavanja stručnjaka upoznali sam problem, oblike u kojima se javlja kao i zamke trgovaca na koje treba obratiti pažnju.All rights reserved © ASTRA