Radionice

Radionice koje ASTRA sprovodi su namenjene osnovcima i srednjoškolcima, kao i grupama dece i mladih koje su procenjene kao grupe pod povećanim rizikom za trgovinu ljudskim bićima. Svrha radionica je da se deca i mladi upoznaju sa problemom trgovine ljudima, ali i načinima prevencije i zaštite. Radioničarski rad je izuzetno podsticajan za ove uzrasne grupe, jer pretpostavlja interakciju, grupni rad i aktivan pristup problemu.

 

Tokom deset godina rada, ASTRIN tim vršnjačkih edukatora održao je skoro hiljadu preventivno-edukativnih radionica za učenike osnovnih i srednjih škola, štićenike domova za decu bez roditeljskog staranja, studente i građane. Kroz interaktivan rad, participaciju učesnika, učešće u radionicama i otvoreni dijalog, mladi ljudi imaju priliku da nauče šta je to trgovina ljudima, kako da prepoznaju potencijalno opasne situacije i kako da se zaštite. Ovaj program je rezultat višegodišnjeg iskustva ASTRE u borbi protiv trgovine ljudima (decom), i nastao je na osnovu svakodnevne prakse u prevenciji, edukaciji i suzbijanju ovog problema. Radionice su održane u Petnaestoj beogradskoj gimnaziji, Železničkoj tehničkoj školi, Saobraćajnoj školi, Vojnoj gimnaziji, Drugoj ekonomskoj školi, Šestoj beogradskoj gimnaziji, Računarskoj gimnaziji, Tehničkoj školi u Železniku, Hemijsko-prehrambenoj tehnološkoj školi, Ekonomskoj školi „Kosta Cukić“, Zemunskoj gimnaziji, Sedmoj beogradskoj gimnaziji, Četrnaestoj beogradskoj gimnaziji, Trećoj beogradskoj gimnaziji, Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi, Medicinskoj školi na Zvezdari, Medicinskoj školi Beograd, Tehničkoj školi GSP, Drugoj ekonomskoj školi, Pravno-poslovnoj školi, Gimnaziji i Tehničkoj školi u Mladenovcu, Ekonomskoj školi u Staroj Pazovi, Baletskoj školi „Lujo Davičo“, Prvoj beogradskoj gimnaziji, Srednjoj tehničkoj PTT školi, Poljoprivrednoj školi, Školi za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju, Školi za ekonomiju, pravo i administraciju, ETŠ „Nikola Tesla“, EPŠ „Milutin Milanković“, Ugostiteljsko turističkoj školi, Evropskoj ekonomskoj školi, srednjoj školi „Paja Marganović“ iz Pančeva, Srednjoj školi Groka, Srednjoj zanatskoj školi, OŠ „Vuk Karadžić“ iz Stare Pazove, OŠ „Vuk Karadžić“ iz Vinče, Domu za decu i omladinu u Zvečanskoj, domovima „Jovan Jovanović Zmaj“, „Moša Pijade“ iz Beograda, „Hristina Markišić“ iz Aleksninca, „Vera Radivojević“ iz Bele Crkve, „Spomenak“ iz Pančeva, Dečjem selu u Sremskoj Kamenici i Kraljevu, Prihvatilištu za urgentnu zaštitu zlostavljane dece. Sa većinom ovih škola i ustanova ASTRA već godinama uspešno sarađuje. Mnoge radionice ASTRA je održala u partnerstvu sa drugim organizacijama, pre svega organizacijama članicama ASTRA mreže u gradovima u kojima ove organizacije deluju. Osnovne informacije o problemu trgovine ljudima je na ovaj način dobilo preko 10 000 mladih ljudi.

Ukoliko želite da ASTRINI vršnjački edukatori dođu u vašu školu, pišite nam na astra@astra.rs

dve male devojčice

Animirani film „Dve male devojčice“ nastao je 2009. godine u okviru projekta koji ima za cilj da se putem programa edukacije u srednjim školama i na fakultetima skrene pažnja na neke od modela ponašanja koji dovode do trgovine ljudima u Jugoistočnoj Evropi. Film „Dve male devojčice“ je nastao u saradnji britanskih organizacija „Comic Releif“, „Eaves“ i „The Tudor Trust“. ASTRA ovaj film koristi u svojim preventivnim radionicama tokom 2013. godine zahvaljujući Asocijaciji za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije.

 

All rights reserved © ASTRA