Seminari

Organizacija i učestvovanje na seminarima i treninzima je značajna aktivnost koju ASTRA sprovodi u cilju prevencije i suzbijanja problema trgovine ljudskim bićima. Seminari i treninzi su namenjeni svim stručnjacima i aktivistima nevladinih organizacija koji se u svom radu susreću ili se mogu susresti sa ovim problemom. U okviru seminara i treninga, stručnjaci različitih profila prolaze obuku putem koje usvajaju i opšta, ali i specifična znanja i veštine koja će im pomoći u daljem radu, a čiji će efekti biti smanjenje problema trgovine ljudskim bićima.

 All rights reserved © ASTRA