AT mreža

Nacionalnu AT mrežu čini 9 organizacija – članica okupljenih u borbi protiv trgovine ljudima. Većina ovih grupa ima ogromno iskustvo u borbi protiv nasilja nad ženama. ASTRA poklanja veliku pažnju jačanju kapaciteta članica ovih grupa u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i učvršćivanju saradnje sa grupama u manjim mestima u Srbiji.

Članice AT mreže:

Centar za prava žena u Vršcu

PAOR – Panonska aktivistička organizacija iz Zrenjanina

ASTRA iz Beograda

Centar za devojke iz Užica.

Odbor za ljudska prava iz Vranja

SOS za žene i decu žrtve nasilja iz Vlasotinca

Nezavisni ženski centar iz Dimitrovgrada

Centar za devojke iz Niša

Forum žena Prijepolje

 

AT mreža se sastaje periodično, nekoliko puta godišnje, kada se razmenjuju iskustva i prave dogovori o daljoj saradnji. Sastanci služe kao svojevrsni treninzi koji imaju za cilj jačanje kapaciteta svih organizacija članica, kroz evaluaciju dosadašnjeg zajedničkog rada, sticanje novih znanja iz oblasti konkretne pomoći žrtvama, saradnje sa institucijama i domena medijske vidljivosti. Svi predstavnici organizacija članica mreže imaju priliku da se bolje upoznaju sa radom različitih organizacija, institucija i pojedinaca koji se u svom radu susreću sa problemom trgovine ljudima, načinima jačanja saradnje i praktičnim mogućnostima kvalitetnijeg rešavanja problema uticaja na svoje lokalne sredine.

Neke nevladine organizacije iz ove mreže uspele su, uz podršku ASTRE, da započnu i razviju sopstvene programe edukacije i prevencije problema trgovine ljudima.

 

Aktivnosti mrežeAll rights reserved © ASTRA