Prijavite trgovinu ljudima

pozovi_baner

 

Svako može da prijavi slučaj (potencijalne) trgovine ljudima ASTRA SOS telefonu. Ukoliko imate saznanja da je neko žrtva trgovine ljudima, podatake o lokaciji gde se odvija eksploatacija i/ili o organizatorima trgovine ljudima, možete pozvati ASTRA SOS telefon. Vaši lični podaci će ostati zaštićeni, a prijavu možete podneti i anonimno. Sve informacije prosledićemo službama koje su nadležne za proveru i preduzimanje adekvatnih mera protiv izvršioca krivičnog dela trgovine ljudima.

 

Ukoliko niste sigurni da je osoba kojoj želite da pomognete (potencijalna) žrtva ovde dajemo listu opštih i specifičnih indikatora.

 

Pozivanjem ASTRA SOS telefona možete da spasiti život i pomoći žrtvama trgovine ljudima da se oslobode i započnu oporavak.

 

Takođe, ukoliko radite u ustanovama zdravstvene zaštite, službama socijalne zaštite, tužilaštvu, policiji, školi i drugim institucijama, vaša uloga u prepoznavanju žrtava trgovine ljudima veoma je značajna. Ukoliko sumnjate da je neka osoba sa kojom ste došli u kontakt (potencijalna) žrtva trgovine ljudima, sticanje njenog poverenja je prvi korak u pružanju pomoći.All rights reserved © ASTRA