5. sastanak partnera Erasmus projekta „Analiza diskursa i bezuslovno pozitivno prihvatanje”