Ženske OCD iz regiona u poseti institucijama EU uz podršku organizacije Kvinna till Kvinna