ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ KOMITETU ZA EKONOMSKA, SOCIJALNA I KULTURNA PRAVA (2005)