ASTRA je postala članica Upravnog odbora projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“