Direktorka ASTRE, Marija Anđelković, izabrana za članicu UO Evropske organizacije za nestalu decu