Druga ASTRINA crowdfunding kampanja: POKAŽIMO NEKADAŠNJIM ŽRTVAMA TRGOVINE LJUDIMA DA NISU SAME TOKOM PANDEMIJE