Evropski parlament izrazio zabrinutost zbog tretmana vijetnamskih radnika i pozvao vlasti da „istraže slučaj“