Konferencija − PRIZNAJTE, POŠTUJTE I OSTVARUJTE PRAVA žrtava trgovine i eksploatacije