Konferencija „Prava deteta u Srbiji – Preporuke UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled“ u Kući ljudskih prava i demokratije