Održana obuka za studente pravna za praćenje postupaka u kojima učestvuju deca