Održano predavanje o trgovini ljudima na fakultetu Johns Hopkins