Omogućiti da se dostojanstveno čuje glas žrtava trgovine ljudima i poštuje uloga civilnog društva