Potpisan sporazum o saradnji između ASTRE i Kriminalističko-policijskog univerziteta