POZIV ZA STUDENTE PRAVA: Obuka za praćenje suđenja za krivično delo trgovine ljudima i srodna dela u postupcima u kojima učestvuju deca