Predstavljena druga faza projekta Saveta Evrope "Horizontal Facility 2019-2022"