Predstavljena publikacija „Bezbednost žrtava trgovine ljudima i pružalaca usluga i procena rizika“