Premijerna prikazivanja filma 20 GODINA BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA - 20 GODINA BORBE ZA LJUDE