Radionica UN-a o načinima uključivanja civilnog, biznis sektora i univerziteta u praćenje primene Palermo konvencije