Saopštenje za štampu Svetske organizacije protiv torture