SARADNJA KOMPANIJE VIP I ASTRE U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA