„Stvoriti društvo u kome trgovina ljudima nije moguća", UN Trust Fund konferencija u Njujorku