Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, 30. jul 2018. godine