Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, 30. jul