TRGOVINA LJUDIMA: TRAUMA I PSIHOTERAPIJA – ZBORNIK RADOVA (2013)