Trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije - sociološka perspektiva