РАДНA ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА u okviru projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ u poseti Švedskoj