Usvojena Strategija prevencije i suzbijanje trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava