Završetak kampanje „Ja sam izbeglica, ja sam migrant, ja sam čovek“ i kampanje „Migracije su OK. O ljudima se radi“