VESTI

ASTRA je 6. i 7. novembara organizovala deveti po redu trening za pružaoce socijalni usluga u cilju osposobljavanja što većeg broja zaposlenih za pružanje adekvatne pomoći žrtvama trgovine ljudima u okviru svoje nadležnosti. Učesnici/e treninga su imali priliku da saznaju …

Kategorija: Astra vesti

U cilju pružanja sistematske i sveobuhvatne psihološke podrške osobama koje su preživele trgovinu ljudima ASTRA je organizovala trening za psihoterapeute koji do sada nisu imali priliku da se bolje upoznaju sa specifičnostima rada sa žrtvama trgovine ljudima. Trening je održan …

Kategorija: Astra vesti

ASTRA je u periodu 30-31. oktobra organizovala trening za nove vršnjačke edukatore/ke na kome su učesnici/e imali priliku da nauče više o problemu trgovine ljudima, ali i o načinima izvođenja radionica sa mladima. Prvog dana treninga predavačice iz ASTRE su …

Kategorija: Astra vesti

SAOPŠTENJE Povodom privođenja državljana Srbije na radu u Slovačkoj Povodom privođenja grupe radnika iz Srbije zbog nelegalnog rada u Slovačkoj, do koga je došlo 18. oktobra, koji se obeležava kao Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, organizacija ASTRA – Akcija …

Kategorija: Astra vesti

Vlada Srbije usvojila je 4. avgusta 2017. godine Strategiju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom, i zaštite žrtava od 2017. do 2022. godine, kao i prateći Akcioni plan za 2017. i 2018. godinu, šest godina nakon isteka …

Kategorija: Astra vesti

Ukoliko imaš od 18 do 23 godine i zanimaju te ljudska prava i položaj žrtava trgovine ljudima, prijavi se na besplatan trening za ASTRINE vršnjačke edukatorke i edukatore koji će voditi radionice na temu trgovine ljudima.   Cilj vršnjačkih edukacija …

Kategorija: Astra vesti

Projekat “Opasne žene” (Dangerous Women) je nastao na inicijativu Instituta za napredne studije humanistike Univerziteta u Edinburgu sa ciljem pružanja različitih odgovora na pitanje “Šta to znači biti opasna žena”. Na sajtu http://dangerouswomenproject.org/ su dostupni različiti kreativni, umetnički sadržaji velikog broja …

Kategorija: Astra vesti

Centar za prava deteta u saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta i organizacijom ASTRA, održao je  konferenciju namenjenu udruženjima građana i medijima “Prava deteta u Srbiji – Preporuke UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled”, 25. septembra …

Kategorija: Astra vesti

Belgrade, 7th of September 2017 Publication ref: 676/2017   Invitation to a competitive negotiated tender procedure for the national public awareness campaign on the issue faced by migrant women, children and young man within the project Jeg er en flyktning – …

Kategorija: Astra vesti

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Strategiju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom, i zaštite žrtava od 2017. do 2022. godine, koja daje adekvatniji i efikasniji odgovor države i društva na problem trgovine ljudima. Kako je …

Kategorija: Preuzete vesti

Žrtve trgovine ljudima prinuđene su da prolaze kroz dva sudska postupka, kako bi zaštitile svoja prava. To može da traje godinama, sa neizvesnim ishodom, a izaziva i dodatne traume, tako da se žrtve većinom odlučuju da ne traže odštetu, glavni …

Kategorija: Astra vesti

Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima, 30. jul   Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima se obeležava 30. jula sa ciljem skretanja pažnje javnosti na različite oblike trgovine ljudima. Neposredno pred ovaj datum u Srbiji je radničko nezadovoljstvo kulminiralo i …

Kategorija: Astra vesti

Obuka za rad na SOS telefonu za žrtve trgovine ljudima   ASTRA je nevladina oganizacija posvećenja iskorenjivanju svih oblika trgovine ljudima i eksploatacije, naročito ženama i decom, kao i efikasnom potragom za nestalom decom, kroz izgradnju institucionalnog i individualnog odgovora, …

Kategorija: Astra vesti

ASTRA, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji i u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom, realizuje projekat „Jačanje kapaciteta novouspostavljenih službi za podršku žrtvama u pravosuđu“, u cilju obuke i podrške službama za podršku oštećenima i svedocima pri sudovima i …

Kategorija: Astra vesti

Američki Stejt department objavio je 28. juna Izveštaj o trgovini ljudima, tzv. TIP Izveštaj za 2017. godinu. Srbija se, kao i prethodne godine, našla na „listi za posmatranje“ u okviru druge grupe. Cilj ovog Izveštaja je da podigne globalnu svest …

Kategorija: Astra vesti

ŠTA BI TREBALO DA ZNATE O NOVOM ZAKONU O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI koji je počeo sa primenom 1. juna 2017. godine  Ako se nasilje trenutno dešava Prvo bi trebalo da mislite na svoju bezbednost. Sklonite se iz stana/kuće. Pozovite policiju …

Kategorija: Astra vesti

Misija OEBS u Crnoj Gori, u saradnji sa Nacionalnom kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima Crne Gore, organizovala je konferenciju „Izrada smernica za primenu odredbe o nekažnjavanju žrtava trgovine ljudima“ u Podgorici 26-27. juna. Tokom konferencije su predstavljene aktivnosti Misije …

Kategorija: Astra vesti

Koalicija prEUgovor pozdravlja odluku Pregovaračkog tima Vlade Srbije da objavi Izveštaj Evropske komisije o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 za Srbiju, tzv. non-paper, koji je dostupan na sajtu Kancelarije za evropske integracije. Smatramo da je dostupnost dokumenata iz …

Kategorija: Astra vesti

Tokom aprila i maja, u okviru projekta „Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Republici Srbiji“, koji Grupa 484 već četvrtu godinu za redom sprovodi uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji, sprovedeno je niz monitoring poseta prihvatno-tranzitnim …

Kategorija: Astra vesti

Predstavnica ASTRE je učestvovala u regionalnom treningu „Jačanje kaznenopravnih institucija i vladavine prava u srednjoj i istočnoj Evropi“, koji je organizovala Ambasada SAD-a u Hrvatskoj i Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske u Zagrebu 31. maja-2. juna.. Cilj treninga je bio da …

Kategorija: Astra vesti

Predstavnici organizacija članica koalicije prEUgovor, među kojima je bila i predstavnica ASTRE, su bili u poseti institucijama i organizacijama u Briselu, 5-6. juna gde su razgovarali o rezultatima sprovođenja politika pokrivenih u okviru poglavlja 23 i 24 u sklopu pristupnih …

Kategorija: Astra vesti

ASTRA: Povećan broj poziva u vezi sa slučajevima maloletnika bez pratnje putem Evropskog broja za nestalu decu u Srbiji Povodom Međunarodnog dana nestale dece, koji se obeležava 25. maja širom sveta, ASTRA-Akcija protiv trgovine ljudima je objavila izveštaj o radu …

Kategorija: Astra vesti

U Narodnoj skupštini je 18. maja održana međunarodna radionica „Saradnja evropskih parlamentaraca u borbi protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“, u saradnji sa fondacijom „Human Trafficking“ iz Velike Britanije. Na radionici su učesnici imali priliku da čuju iskustvo članova parlamenta …

Kategorija: Astra vesti

ASTRA je i ove godine nastavila sa edukacijom zaposlenih u sistemu socijalne zaštite. Na dvodnevnom treningu 8-9. maja, 25 zaposlenih u centrima za socijalni rad iz različitih gradova u Srbiji je imalo priliku da čuje detaljne informacije o problemu trgovine …

Kategorija: Astra vesti

U organizaciji AT Mreže, 3. maja u Nišu održan je okrugli sto „Kada u Srbiji čujete termin seks rad, da li stvarno znate o čemu se radi?“. Na okruglom stolu su prisustvovali predstavnici policijske uprave, centra za socijalni rad, Osnovnog …

Kategorija: Astra vesti

Predstavnica ASTRE je 26. aprila u sklopu konferencije “Položaj žrtve u krivičnom postupku u Srbiji”, imala priliku da govori o rezultatima pravne analize o položaju žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima tokom 2016. godine. Konferenciju je organizovala organizacija YUCOM u …

Kategorija: Astra vesti

U organizaciji švedske organizacije Kvinna till Kvinna, od 24. do 28. aprila, u Briselu su se održali sastanci ženskih OCD iz Albanije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Kosova sa predstavnicima evropskih institucija i OCD iz Evrope. Tema sastanaka je bio …

Kategorija: Astra vesti

Tokom marta predstavnice ASTRE su zajedno sa članicama AT mreže učestvovale na okruglim stolovima na temu trgovine ljudima koji su održani u 7 gradova Srbije (Niš, Dimitrovgrad, Vlasotince, Vršac, Zrenjanin, Vranje i Užice). Okrugli stolovi su imali za cilj uspostavljanje, ali i …

Kategorija: Astra vesti

Predstavnica ASTRE je, 23. marta, u Kragujevcu učestvovala kao predavačica u sklopu programa „Branitelji i braniteljke manjinskih prava“. Program je predviđao studijsku posetu za 20 policijskih službenika koji su imali priliku da slušaju o ljudskim i manjinskim pravima, kako bi …

Kategorija: Astra vesti

U Budimpešti je, 16. marta, održan okrugli sto „Unapređenje pristupa pravdi za žrtve trgovine ljudima “, u organizaciji NHC Netherlands Helsinki Committee. U prvom delu sastanka govorili su advokati iz različitih zemalja u regionu o svom iskustvu u radu sa žrtvama, kao …

Kategorija: Astra vesti

Uz pomoć i podršku fonda Kanadske ambasade ASTRA je tokom 2016. godine reafirmisala i ponovo obnovila Dnevni centar, koji je aktivan od 2007. godine. Dnevni centar je pre svega namenjen žrtvama trgovine ljudima koje nisu smeštene u skloništa i koje …

Kategorija: Astra vesti

Međunarodni dan žena, 8. mart je obeležen i ove godine u Beogradu maršom koji je okupio nekoliko stotina učesnika i učesnica pod sloganom “Ustajte, ugnjetene na svetu”. Predstavnice ASTRE su se priključile protestu zajedno sa organizatorkama iz Mreže Žene protiv nasilja, …

Kategorija: Astra vesti

U sklopu projekta AT mreže, u Nišu je, 28. februara, održan okrugli sto „Trgovina ljudima-pristup kompenzaciji“. Učesnici i učesnice su iz Višeg suda u Leskovcu, Osnovno javno tužilaštvo u Leskovcu, Viši sud u Vranju, Osnovni sud u Nišu, Osnovno javno …

Kategorija: Astra vesti

Centar za devojke Niš organizovao je regionalnu konferenciju 21. februara, u Nišu pod nazivom „Samo zajedno možemo sprečiti trgovinu ljudima“. Cilj konferencije jeste okupljanje stručnjaka i stručnjakinja u oblasti suzbijanja i sprečavanja trgovine ljudima koji su predstavili svoje aktivnosti i …

Kategorija: Astra vesti

Na konferenciji koju je organizovala Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbeglice (MARRI) „Iregularne migracije i trgovina ljudima – međunarodni standardi za zaštitu migranata koji su u riziku od trgovine ljudima sa posebnim fokusom na žene i decu“, u Beogradu …

Kategorija: Astra vesti

U cilju unapređivanja kapaciteta organizacija koje čine AT mrežu, predstavnice Centra za devojke su organizovale PR trening u Nišu, od 17. do 19. februara. Na treningu je učestvovalo 14 aktivistkinja iz 8 gradova koje su imale priliku da čuju više …

Kategorija: Astra vesti

ASTRA je u decembru obeležila 16 godina rada u oblasti suzbijanja i sprečavanja trgovine ljudima. Mnogi su nam iz šale rekli “sweet sixteen”, a mi kažemo da je bilo i slatkih, ali i teških godina iza nas. Svakako, to su …

Kategorija: Astra vesti

Kategorija: Astra vesti

Od 05. do 06. decembra, ASTRA je učestvovala na godišnjoj konferenciji Global Missing Children’s Network, koja je ove godine održana u Sjedinjenim Američkim Državama. Konferenciju je organizovao Međunarodni centar za nestalu i eksploatisanu decu, na kojoj su prisustvovali i novi …

Kategorija: Astra vesti

Povodom 2. decembra, Međunarodnog dana ukidanja ropstva, ASTRA ima veliko zadovoljstvo da vam predstavi „Monitoring i evaluacija politika za suzbijanje trgovine ljudima: priručnik za zastupnike žrtava“. ASTRA je, zajedno sa partnerskim organizacijama, razvijala ovaj Priručnik u periodu 2014-2016. uz podršku …

Kategorija: Astra vesti

Organizacija The Netherlands Helsinki Committee (NHC) i Savet Evrope organizuju sastanak advokata i predstavnika organizacija civilnog društva na temu pružanja pravne pomoći za žrtve trgovine ljudima, u Strazburu, od 22. do 23. novembra. Cilj sastanka je da advokati koji imaju …

Kategorija: Astra vesti

ASTRA je, uz podršku Ministarstva zdravlja i Doma omladine organizovala tribinu „Preživeti nasilje – posledice po psihičko i fizičko zdravlje žrtava porodičnog nasilja i trgovine ljudima“, 15. novembra. Učesnici na tribini su bili studenti i studentkinje, kao i stručnjaci/kinje iz …

Kategorija: Astra vesti

Uz podršku Ministarstva zdravlja, ASTRA organizuje tribinu pod nazivom  „Preživeti nasilje – posledice po psihičko i fizičko zdravlje žrtava porodičnog nasilja i trgovine ljudima“, 15. novembra, sa početkom u 18 časova, u Domu omladine (Tribinska sala, I sprat, ulaz iz …

Kategorija: Astra vesti

NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima izražava zabrinutost povodom Predloga Zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji koji će se uskoro naći pred poslanicima Narodne skupštine. …

Kategorija: Astra vesti

  Organizacije civilnog društva zahtevaju neodložno usvajanje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i poštovanje minimuma standarda moderne zakonske regulative u ovoj oblasti. Republika Srbija je jedina država Evrope u kojoj nije usvojen zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Iako se radi …

Kategorija: Astra vesti

U Vrnjačkoj Banji, AT mreža je organizovala trening za 29 predstavnica/ka centara za socijalni rad i policije iz Vranja, Vlasotinca (Leskovca) i Niša, i aktivistkinje Odbora za ljudska prava – Vranje, SOS za žene i decu žrtve nasilja – Vlasotince, …

Kategorija: Astra vesti

Saopštenje povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima Beograd, 18.10.2016. Iz godine u godinu dočekujemo Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobar, sa poražavajućim brojkama žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima, nezavidnim rezultatima u oblasti suzbijanja trgovine ljudima, neadekvatnim …

Kategorija: Astra vesti

Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 30. jul je ustanovljen kao Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima u cilju skretanja pažnje globalne javnosti na sveprisutnost ovog problema. Pre tačno mesec dana, američki Stejt department je u Izveštaju o trgovini ljudima za …

Kategorija: Astra vesti

Republika Srbija je počela da se suočava sa problemom trgovine ljudima tokom devedesetih godina prošlog veka, kao i ostatak Evrope, ali trebalo je da prođe mnogo godina da se ovaj problem u Srbiji prepozna i da se započne sa izgradnjom …

Kategorija: Astra vesti

Popuniti Vaš album za evropsko prvenstvo i tako omogućite brže i efikasnije potrage za nestalom decom  Beograd/Brisel, 14. jul 2016. godine Organizacija Missing Children Europe je danas pokrenula kampanju prikupljanja sredstava za pomoć i podršku prilikom potrage za nestalom decom …

Kategorija: Astra vesti

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Beograd, 5. jul 2016. godine SPROVESTI REFORME IZ POGLAVLJA 23 I 24 Koalicija prEUgovor poziva državne organe da nastave sa sprovođenjem reformi u oblasti vladavine prava bez obzira na to da li će i kada biti otvorena …

Kategorija: Astra vesti

Američki Stejt department objavio je 30. juna Izveštaj o trgovini ljudima, tzv. TIP Izveštaj za 2016. godinu. Srbija se ove godine našla na “listi za posmatranje” u okviru druge grupe. Cilj ovog Izveštaja je da podigne globalnu svest o problemu …

Kategorija: Astra vesti

Bilten „rEUformator” je namenjen profesionalcima, državnim službenicima, studentima, novinarima, predstavnicima civilnog društva i građanima zainteresovanim za praćenje politika iz dva najvažnija poglavlja u procesu pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Izašao je sedmi broj biltena rEUformator koalicije prEUgovor koji se bavi izborima …

Kategorija: Astra vesti

Koleginice iz Autonomnog ženskog centra objavile su saopštenje za javnost povodom rezultata konkursa Ministarstva pravde za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja. U nastavku pročitajte saopštenje: “Da država samo deklarativno brine o ženama žrtvama nasilja, i to najviše …

Kategorija: Preuzete vesti

U susret Međunarodnom danu nestale dece 25. maja, ASTRA je sprovela društveni eksperiment kako bismo ukazali na neophodnost kontinuiranog informisanja dece i odraslih o mogućim rizicima u društvu i načinima izbegavanja i zaštite. Društveni eksperiment možete preuzeti na zvaničnom YouTube kanalu organizacije …

Kategorija: Astra vesti

Koalicija prEUgovor predstavila je na konferenciji za štampu, 20. maja, još jedan nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima pravosuđa i osnovnih ljudskih prava (Poglavlje 23) i slobode, bezbednosti i pravde (Poglavlje 24) i ponudila niz preporuka …

Kategorija: Astra vesti

Već petu godinu za redom, Međunarodni klub žena organizuje neformalnu akciju, tihu Aukciju torti, koja se ove godine održala 19. maja, u In Hotelu. Glavni sadržaj je bila aukcija torti, ali pored toga prisutni su mogli da učestvuju i u …

Kategorija: Astra vesti

Koalicija prEUgovor će predstaviti najnoviji nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima pravosuđa i osnovnih ljudskih prava (poglavlje 23) i slobode, bezbednosti i pravde (poglavlje 24) na konferenciji u Medija centru u petak, 20. maja sa početkom …

Kategorija: Astra vesti

ASTRA kao organizacija koja se bavi problemom trgovine ljudima i različitim oblicima eksploatacije, a ujedno vodi i Evropski broj za nestalu decu u Srbiji 116 000, osim pružanja urgentne pomoći izbeglicama (u vidu odeće, hrane i higijenskih paketa), vidi svoju …

Kategorija: Astra vesti Programi

Predstavnica ASTRE je učestvovala u šesnaestom po redu sastanaku Alijanse za borbu protiv trgovine ljudima na temu „Borba protiv trgovine ljudima u cilju prinude na vršenje krvičnih dela“ koji je održan 11. i 12. aprila, u Beču. Ciljevi konferencije, u …

Kategorija: Astra vesti

      Drage prijateljice i prijatelji, Uspeli smo! ASTRA se priključila Global Giving platformi za prikupljanje pomoći žrtvama trgovine ljudima u Srbiji. Kao što ste mogli da vidite, prethodnih 10 dana smo imali za cilj da prikupimo 5000$ kako bismo …

Kategorija: Astra vesti Programi

Autonomni ženski centar Saopštenje za medije PROTERAJMO SEKSIZAM IZ DRŽAVE I DRUŠTVA! Još jedan slučaj seksizma u Srbiji dospeo je do javnosti. Ovaj put, seksistički komentar uputio je policijski službanik Momčilo Vidojević šefici Biroa za medije MUP Biljani Popović Ivković, …

Kategorija: Preuzete vesti

ASTRA- Akcija protiv trgovine ljudima je odlučila da se uključi u takmičenje organizacije Global Giving sa ciljem da skupi sredstva za pomoć žrtvama trgovine ljudima. Kako bi donacije organizacije Global Giving bile dostupne i za žrtve trgovine ljudima u Srbiji, …

Kategorija: Astra vesti

ASTRA- Akcija protiv trgovine ljudima je učestvovala na press konferenciji Udruženje građana „Sloboda prava” povodom 3. marta Međunarodnog dana prava seksualnih radnica i radnika. Cilj konferencije je bio da se skrene pažnja javnosti na jako loše stanje prava seksualnih radnika/ca …

Kategorija: Astra vesti

Fond za humanitarno pravo je objavio konkurs za upis treće generacije studenata Škole tranzicione pravde, koja se održava u Beogradu, od  21. marta do 13. maja 2016. godine  O Školi Škola tranzicione pravde je dvomesečni program neformalnog obrazovanja o instrumentima za …

Kategorija: Preuzete vesti

  Narodna skupština je 26. januara usvojila Zakon o javnom redu i miru, povodom koga je ASTRA, nekoliko dana pre usvajanja, objavila saopštenje i izrazila zabrinutost zbog člana predloga Zakona koji sankcioniše prosjačenje maloletnih lica. Naime, navedeni član 12, stav …

Kategorija: Astra vesti

Saopštenje za javnost povodom Predloga Zakona o javnom redu i miru   NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima izražava zabrinutost povodom Predloga Zakona o javnom redu i miru koji se trenutno nalazi na dnevnom redu Prvog vanrednog zasedanja Narodne …

Kategorija: Astra vesti

Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima i ASTRA su, 15. januara,  potpisali Memorandum o saradnji i na taj način formalizovati buduću saradnju u radu sa žrtvama trgovine ljudima. Memorandum o saradnji predstavlja put ka stvaranju efikasnijeg mehanizma prepoznavanja žrtava trgovine …

Kategorija: Astra vesti

Vacancy ASTRA Financial Officer Posting date: 15.12.2015. Posting Title: Finance Officer Type of Contract:  Fixed-term contract Start date: 1 March 2016 Duration of the contract: 8 months with possibility of extension Location: Belgrade, Republic of Serbia Application Deadline: 31.01.2016 Languages …

Kategorija: Astra vesti

Saopštenje povodom Međunarodnog dana ukidanja ropstva Beograd, 2. decembar 2015. Već 30 godina se drugi decembar obeležava kao Međunarodni dan ukidanja ropstva u znak sećanja na Konvenciju o suzbijanju trgovine ljudima i o eksploataciji prostitucije drugih lica koju su Ujedinjene …

Kategorija: Astra vesti

Održana je press konferencija  koalicije prEUgovor, 30. novembra, na kojoj je predstavljen nezavisni Izveštaj o napretku Srbije u Poglavljima 23 i 24.  Izveštaj je podeljen na tri osnovna dela: Političke kriterijume, Poglavlje 23 i Poglavlje 24. Na kraju svakog potpoglavlja predstavljene …

Kategorija: Astra vesti

 PREDSTAVLJANJE NEZAVISNOG IZVEŠTAJA O NAPRETKU SRBIJE U POGLAVLJIMA 23 I 24 PREGOVORA SA EU 30. novembar 2015. godine u 10:30 časova Medija centar (Terazije 3, I sprat, velika sala)  Koalicija prEUgovor će 30. novembra u 10:30 sati u Medija centru …

Kategorija: Astra vesti

Izašao je Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2015. godinu. U nastavku možete da pročitate prevod dela koji se odnosi na problem trgovine ljudima i šta bi trebalo poboljšati u borbi protiv trgovine ljudima. “Primetan je porast broja muškaraca, …

Kategorija: Astra vesti

Panel diskusija „Gde smo krenuli, dokle smo stigli, kuda idemo u borbi protiv trgovine ljudima“ ASTRA će u ponedeljak, 19. oktobra, sa početkom u 12 časova, u Domu omladine (Klub DOB) organizovati panel diskusiju „Gde smo krenuli, dokle smo stigli, …

Kategorija: Astra vesti

Ukoliko imaš od 18 do 23 godine i zanimaju te ljudska prava i položaj žrtava trgovine ljudima, prijavi se na besplatan trening za ASTRINE vršnjačke edukatorke i edukatore koji će voditi radionice na temu trgovine ljudima.   NVO ASTRA – …

Kategorija: Astra vesti

Predstavnica ASTRE je učestvovala na događaju u sklopu godišnje konferencije zemalja OEBS-a pod nazivom „Pravna zaštita žrtava trgovine ljudima”. Konferencija koja se održava u Varšavi, u periodu od 21. septembra do 2. oktobra, pod nazivom “The Human Dimension Implementation Meeting (HDIM)” se organizuje …

Kategorija: Astra vesti

Poštovani, Pozivamo Vas da podržite peticiju kojom se traži pomilovanje za ženu, žrtvu trgovine ljudima, koja je osuđena na kaznu zatvora od 18 godina. Klijentkinja se nalazi na služenju ove teške zatvorske kazne, od koje je do sada odslužila 2,5 godine, …

Kategorija: Astra vesti

U Beogradu, 5.8.2015. godine   Poštovani gospodine Vučiću, Obraćamo Vam se kako bismo još jednom ukazali na postojanje problema u vezi sa slučajevima nestalih beba, za koje njihovi roditelji osnovano sumnjaju da su nestale iz porodilišta u našoj zemlji od …

Kategorija: Astra vesti

Američki Stejt department objavio je 27. jula Izveštaj o trgovini ljudima, tzv. TIP Izveštaj za 2015. godinu. Cilj ovog Izveštaja je da podigne globalnu svest o problemu trgovine ljudima tako što će skrenuti pažnju na različite aspekte ove pojave i ukazati …

Kategorija: Astra vesti

Grupa 484, u ime koalicije „prEUgovor“, je 14. jula potpisala ugovor o donaciji Norveške ambasade u Beogradu, u sklopu konkursa „Jačanje civilnog društva“. Članice organizacije „prEugovor“ nastaviće da sprovode svoje aktivnosti u cilju praćenja procesa pregovora sa EU, sa posebnim …

Kategorija: Astra vesti

Četvrtu godinu za redom, ASTRA objavljuje analizu položaja žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku kroz analizu pravosudne prakse za 2014. godinu. Cilj analize je da, kroz najvažnije rezultate i zapažanja u pogledu položaja i prava žrtve u sudskim postupcima u …

Kategorija: Astra vesti

Koalicija „prEUgovor“ je 4. juna organizovala pres konferenciju na kojoj je predstavila Izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Četvrti po redu izveštaj koalicije obuhvata period od oktobra 2014. do aprila 2015. u …

Kategorija: Astra vesti

ASTRA, kao organizacija koja od 2012. godine vodi Evropski broj za nestalu decu, obeležila je Međunarodni dan nestale dece dečijom priredbom na Kalemegdanu, ispred Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“ u nedelju, 24. maja. Dok su se devojčice i dečaci zabavljali uz …

Kategorija: Astra vesti

U ovom broju: ·  Aktivnosti u cilju prevencije i suzbijanja trgovine ljudima u periodu januar-mart 2015. godine ·  Druga faza evropskog projekta „Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!“ · Preventivna uloga ASTRA SOS telefona – servis za proveru poslovnih …

Kategorija: Astra vesti

Izveštaj o radu ASTRA SOS telefonu, primljenim pozivima, identifikovanim žrtvama i pruženoj pomoći u 2014. godini dostupan ovde.

Kategorija: Astra vesti

U okviru druge faze regionalnog EU projekta Balkans ACT Now, ASTRA je 31. marta i 1. aprila 2015. godine organizovala trening za studente pravnih fakulteta u cilju njihove obuke za praćenje suđenja za krivično delo trgvoine ljudima. Trening je okupio …

Kategorija: Astra vesti

U ovom broju: – Suzbijanje trgovine ljudima u Srbiji 2014. godine – Aktivnosti sprovedene u Srbiji u cilju prevencije, suzbijanja i kažnjavanja trgovine ljudima u periodu januar – decembar 2014. godine – Regionalna konferencija „Pristup pravu na naknadu štete žrtvama …

Kategorija: Astra vesti

profile pic

Putem interaktivne igrice, kroz ulogu jednog od šest likova, upoznajte se sa procesom trgovine ljudima

Kategorija: Astra vesti Programi

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima izražava duboko žaljenje zbog tragične nesreće u kojoj je poginula šestorica državljana Srbije angažovanih na gradilištu na poluostrvu Jamal u Sibiru.   Već nekoliko godina unazad ASTRA upozorava i širu javnost i nadležne organe …

Kategorija: Astra vesti

Organizacije predvođene članicama radnih grupa za poglavlja 23 i 24 u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji i SEKO mehanizma za oblast pravde i unutrašnjih poslova izražavaju nezadovoljstvo zbog netransparentnog postupanja MUP-a u procesu izrade Nacrta akcionog plana za poglavlje 24. Ovakvim postupanjem …

Kategorija: Astra vesti

U okviru rada na unapređenju pristupa pravu na naknadu štete za žrtve trgovine ljudima i drugih krivičnih dela sa elementima nasilja, ASTRA je organizovala tri okrugla stola – u Novom Sadu (5. decembar 2014), Nišu (10. decembar 2014) i Beogradu …

Kategorija: Astra vesti

Povodom 2. decembra, Međunarodnog dana ukidanja ropstva ASTRA je, u Medija centru, predstavila aplikaciju za mobilne telefone BAN Human Trafficking. Prateći tehnološki razvoj i povećan broj korisnika mobilnih telefona, ASTRA je kreirala aplikaciju u cilju interaktivnog i dinamičnog informisanja o …

Kategorija: Astra vesti

Drugi decembar se od 1985. godine obeležava kao Međunarodni dan ukidanja ropstva u znak sećanja na Konvenciju o suzbijanju trgovine ljudima i o eksploataciji prostitucije drugih lica koju su Ujedinjene nacije donele 2. decembra 1949. godine. Trgovina ljudima i ostali …

Kategorija: Astra vesti

U okviru obeležavanja Međunarodnog dana ukidanja ropstva, aktivistkinje i aktivisti ASTRE su u ponedeljak, 1. decembra, bili domaćini Delikatesnog ponedeljka koji se tradicionalno održava u KC Gradu. Na meniju su bili meksični takosi spremljeni na naš način, od sastojaka nabavljenih …

Kategorija: Astra vesti

Glavne teme na konferenciji koju organizuje koalicija „prEUgovor“  su analiza toka pregovora o članstvu u Evropskoj Uniji i učešća civilnog društva u tom procesu, kao i analiza propusta u borbi protiv korupcije i zaštiti slobode izražavanja Koalicija „prEUgovor“ će 14. …

Kategorija: Preuzete vesti

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je ASTRINA mobilna aplikacija BAN Human Trafficking dostupna na Android i iOS platformi.  Mobilna aplikacija BAN Human Trafficking je napravljena kako bi se mlade osobe informisale o problemu trgovine ljudima, kako bi naučile …

Kategorija: Astra vesti

Regionalna konferencija „Pristup pravu na naknadu štete žrtvama trgovine ljudima u regionu“, koju je organizovala nevladina organizacija ASTRA sa svojim partnerima iz regiona, održana je  17- 18. oktobra, u Maloj Sali Narodne skupštine Republike Srbije. U uvodnom delu konferencije učesnicima …

Kategorija: Astra vesti

(deo o trgovini ljudima) U oblasti trgovine ljudima, Srbija je i dalje zemlja porekla, tranzita i destinacije za žrtve trgovine ljudima, u kojoj postoje svi oblici eksploatacije, pogotovo seksualna ekspoloatacija i radna eksploatacija. Pokrenute su nove kampanje u cilju podizanja …

Kategorija: Astra vesti
13
Sep
2014

Model zakona

Presudom Evropskog suda za ljudska prava donesenoj po pritužbi u predmetu Zorica Jovanović protiv Srbije, koja je postala konačna 9. septembra 2013. godine, pored individualne zaštite podnosiocu pritužbe, ESLJP je propisao obavezu opšteg karaktera koja tereti državu Srbiju. Obaveze Have …

Kategorija: Astra vesti

BEOGRADSKE GRUPA RODITELJA IZDALA JE SAOPŠTENJE POVODOM ISTEKA ROKA ZA IZVRŠENJE PRESUDE U VEZI SA SLUČAJEVIMA NESTALIH BEBA U ime Beogradske grupe roditelja, koji  predstavljaju roditelje širom Srbije, dužni smo i prema sebi i prema javnosti da reagujemo povodom isteka …

Kategorija: Astra vesti

Generalni sekretar OEBS Lambert Zanijer pozdravio je postavljanje ambasadorke Kazahstana Madine Jasbusinove za novog specijalnog predstavnika i koordinatora ove organizacije za borbu protiv trgovine ljudima. On je, u saopštenju, istakao da se raduje radu sa Jarbusinovom, koja se pridružuje Sekretarijatu …

Kategorija: Astra vesti

Evropski broj za nestalu decu, 116-000, već dve i po godine otvoren je za pozive roditelja dece nestale u Srbiji. Linija je počela da radi 25. maja, kada se obeležava Međunarodni dan nestale dece, a u toku prošle godine ovaj …

Kategorija: Preuzete vesti

Tužilac Posebnog odeljenja za organizirani krminal, gospodarski kriminal i korupciju Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv 13 osoba koje se terete za organizovani kriminal i trgovinu ljudima, u vezi sa radnom eksploatacijom više od 600 osoba, vrbovanjem državljana BiH, Srbije …

Kategorija: Preuzete vesti

Mi – nevladine organizacije sa iskustvom pružanja podrške i pomoći žrtvama krivičnih dela sa elelementima nasilja – potpisnice ove inicijative,   Prepoznajući i podržavajući napore Republike Srbije ka poboljšanju zakonskog i institucionalnog okvira, a u cilju unapređenja položaja žrtava, posebno …

Kategorija: Astra vesti

NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, uz pružanje direktne pomoći žrtvama trgovine ljudima, kontinuirano prati položaj žrtava u sudskom postupku, kako kroz praćenje suđenja na kojima se žrtve najčešće pojavljuju u svojstvu oštećenih/svedoka, tako i kroz analizu pre svega …

Kategorija: Astra vesti
20
Jun
2014

TIP Izveštaj 2013

Američki Stejt department je objavio Izveštaj o trgovini ljudima, tzv. TIP Izveštaj. Cilj ovog Izveštaja je da podigne globalnu svest o problemu trgovine ljudima tako što će skrenuti pažnju na različite aspekte ove pojave i ukazati na pojedinačne i zajedničke …

Kategorija: Astra vesti

  Policijske snage petnaest evropskih zemalja izvele su opsežnu operaciju u okviru borbe protiv trgovine ljudima poreklom iz Zapadne Afrike a cilj akcije je bilo razbijanje nigerijskih kriminalnih mreža širom Evrope.   Prema preliminarnim rezultatima ispitano je više od 673 …

Kategorija: Preuzete vesti

Londonska policija je u seriji racija uhapasila šest osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima. Policija je saopštila da su muškarci uhapšeni zbog seksualne eksploatacije, kontrolisanja prostitucije i pranja novca. Veruje se da je ova kriminalna grupa iz Mađarske eksploatisala više od …

Kategorija: Preuzete vesti

Grčka organizacija „Osmeh deteta“ uputila je u utorak, 3. juna pomoć ugroženima u poplavama u Srbiji. Četiri palete sa 157 paketa hrane, sredstava za ličnu higijenu i obuće poslati su iz Atine organizaciji „Osmeh na dar“ koja će distribuirati pomoć …

Kategorija: Preuzete vesti

Nevladina organizacija ASTRA i Beogradska grupa roditelja nestalih beba organizovali su 30. maja konferenciju za medije „Problem nestale novorođenčadi – Roditelji čekaju na odgovor države“. Povod za organizovanje ovog događaja bio je svetski dan nestale dece, ali i rok za …

Kategorija: Astra vesti

Apel Društva sudija Srbije

Kategorija: Preuzete vesti

Поштована/и, Свесни смо да услед тешке ситуације која је задесила нашу земљу, у овом тренутку оправдано има мало простора за разговор о другим темама и да је приоритетно питање како што ефикасније помоћи угроженима и санирати последице поплава. Међутим, с …

Kategorija: Astra vesti

Sajt nestali.rs napravljen je sa ciljem pronalaženja osoba nestalih u poplavama koje su zadesile Srbiju i region u proteklim danima. Kako situacija postaje sve alarmantnija, u cilju efikasnof reagovanja i pravovremene pomoći ugroženim građanima, svi su pozvani da se priključite …

Kategorija: Astra vesti

Zahvaljujući nominaciji ASTRE, sudsko veće Apelacionog suda u Novom Sadu, koje je dosudilo prvu nadoknadu štete žrtvi trgovine ljudima, nalazi se među kandidatima za prestižnu nagradu Gender Justice Uncovered Awards. Upravo je ovaj slučaj nominovan u kategoriji presuda koje promovišu …

Kategorija: Astra vesti

Koalicija prEUgovor predstavila je nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika koje se tiču poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna ljudska prava) i  poglavlja 24 (sloboda, bezbednost i pravda) pristupne povelje Evropske Unije. Izveštaj pokriva razvoj događaja u periodu od …

Kategorija: Astra vesti

Apelacioni sud u Nišu preinacio je presudu Višeg suda u Vranju donetu 23.04.2013. godine i okrivljene N.J. i J.M. osudio na strožije zatvorske kazne za krivicno delo silovanje iz clana 178 Krivicnog zakonika Srbije, istovremeno odbivši žalbu Višeg javnog tužilaštva …

Kategorija: Astra vesti

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima postala je članica Globalne alijanse protiv trgovine ženama (GAATW) 9. aprila 2014. godine. Globalna alijansa protiv trgovine ženama (GAATW) je alijansa preko 100 nevladinih organizacija iz Afrike, Azije, Evrope, Latinske Amerike, Karibskih ostrva i …

Kategorija: Astra vesti

Sremska Mitrovica — Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici saopštila je da je sprečila neovlašćeno upućivanje u Rusiju 144 osobe koje nisu imale radne vize i ugovore o radu. Kako je saopšteno, policija je podnela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u …

Kategorija: Preuzete vesti

Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je odluku Osnovnog suda u Novom Sadu u parničnom postupku, kojom se četvoro ljudi, prethodno osudenih za izvšenje krivičnog dela trgovine ljudima, obavezuje da na ime naknade nematerijalne štete tužilji koja je bila žrtva …

Kategorija: Astra vesti

U Srbiji godišnje nestane više od stotinu dece, a najveći broj nestanaka prijavljuje se na teritoriji Beograda. Kako bi sistem zaštite nestale dece u našoj zemlji bio efikasniji, ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije i predsednica NVO ASTRA potpisali su Memorandum …

Kategorija: Astra vesti

Rumuni, Bugari, Mađari su u Europi najbrojnije žrtve trgovine ljudima. Pri tome su žene prvenstveno žrtve seksualne eksploatacije, a često su razlog trgovine ljudima i ilegalna usvajanja dece kao i prisilni brakovi. „Trgovina ljudima je oblik modernog ropstva“, ova definicija …

Kategorija: Preuzete vesti

Iako je Safet Cucak osuđen na deset i po godina zbog trgovine ljudima, zbog propusta Cucak ostati vlasnik brojnih nekretnina, automobila i novca koji je stekao kroz višegodišnju seksualnu eksploataciju devojaka. Ovo je samo jedan u nizu pokazatelja da je …

Kategorija: Astra vesti

Republika Srbija je ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima 14. aprila 2009. godina. Za razliku od ostalih međunarodnih instrumenata koji predviđaju obaveze za države potpisnice u oblasti suzbijanja trgovine ljudima, Konvencija Saveta Evrope snažan naglasak stavlja na …

Kategorija: Astra vesti

Posrednici iz Srbije koji ugovaraju odlazak naših građevinaca u Rusiju su me prevarili, jer su obećali da ću biti prijavljen, a u stvari sam kao turista mesec dana radio „na crno“ i za to nisam dobio ni dinar, a razboleo …

Kategorija: Preuzete vesti

U Šapcu i Beogradu uhapšene četiri osobe zbog sumnje da su izvršili krivično delo trgovina ljudima. Oni su državljanku Srbije iskoristili i vrbovali za prostituciju u Grčkoj, saopštila policija. Policija u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, na teritoriji Beograda i …

Kategorija: Preuzete vesti

Lansiranje kampanje „Jedna priča – dva ishoda“ koja poziva evropske vlade da obezbede žrtvama trgovine ljudima prava koja im garantuje međunarodno pravo Na Međunarodni dan ljudskih prava, La Strada International NVO Platforma Zajedno protiv trgovine ljudima, lansira kampanju „Jedna priča …

Kategorija: Astra vesti

Nakon konferencije NVO ASTRA održane u ponedeljak, 2.12.2013. i medijskog izveštavanja o problemu radne eksploatacije radnika iz Srbije u Sočiju, pojavili su se tekstovi koji govore o odličnim iskustvima radnika migranata koji rade na gradilištima olimpijskog kompleksa. S tim u …

Kategorija: Astra vesti

Na Međunarodni dan ukidanja ropstva koji se u svetu obeležava 2. decembra, NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima organizovala je konferenciju za medije na kojoj je javnosti skrenuta pažnja na najzastupljeniji oblik savremenog ropstva u svetu – trgovinu ljudima …

Kategorija: Astra vesti

Povodom 2. decembra – Međunarodnog dana ukidanja ropstva, ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima organizuje konferenciju za štampu koja će se na ovaj datum održati u Media centru u 12 časova. Usled sve većeg broja slučajeva iskorišćavanja naših radnika na …

Kategorija: Astra vesti

U svetu se danas obeležava Svetski dan deteta. Tim povodom, NVO ASTRA želi da podseti javnost na dva akutna društvena problema koji na stotine dece u našoj zemlji sprečavaju da ovaj dan dočekaju sa osmehom na licu – problem trgovine …

Kategorija: Astra vesti

Koalicija “prEUgovor” predstavila je nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika koje se tiču poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna ljudska prava) i 24 (sloboda, bezbednost i pravda) na konferenciji za medije održanoj u Beogradu, 1. oktobra 2013. godine. Glavna …

Kategorija: Astra vesti


ASTRA je, zajedno sa šest partnerskih i 13 saradničkih NVO iz cele Evrope, započela realizaciju projekta „Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now“.

Kategorija: Astra vesti

Delegacija Vlade Republike Srbije predstavila je Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), na 55. zasedanju UN Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena, koje je održano u Ženevi 18. jula 2013. …

Kategorija: Astra vesti
21
Jun
2013

TIP Izveštaj 2013

Američki Stejt department objavio je 19. juna Izveštaj o trgovini ljudima, tzv. TIP Izveštaj za 2013. godinu. Cilj ovog Izveštaja je da podigne globalnu svest o problemu trgovine ljudima tako što će skrenuti pažnju na različite aspekte ove pojave i …

Kategorija: Astra vesti

PREDSTAVLJANJE REZULTATA JEDNOG ISTRAŽIVANJA 30. april 2013. godine, 11 časova Medija centar, Terazije 3, II sprat   Grupa 484, ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Romski ženski centar Bibija i exus – Vranje organizuju  konferenciju  za  novinare  na  kojoj  će  …

Kategorija: Astra vesti

NVO ASTRA – Akcija  protiv trgovine ljudima organizovala je Međunarodnu konferenciju Aktuelni psiho-socijalni izazovi u borbi protiv trgovine ljudima 15. marta u Beogradu. Konferencija je održana u cilju isticanja aktuelnih izazova u borbi protiv trgovine ljudima o kojima se retko …

Kategorija: Astra vesti

Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu donelo je danas prvostepenu presudu po kojoj su četvorica optuženih u predmetu KPO1 14/12 proglašeni krivim za izvršenje krivičnog dela trgovine ljudima u saizvršilaštvu na osnovu Člana 388, stav 7, u vezi sa stavom …

Kategorija: Astra vesti

Kancelarija UN za borbu protiv narkotika i kriminala (UNODC) objavila je 12. decembra Globalni izveštaj o trgovini ljudima za 2012. godinu. Globalni izveštaj o trgovini ljudima daje pregled obrazaca i tokova trgovine ljudima na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou na …

Kategorija: Astra vesti
07
Nov
2012

Seminar za tužioce

Seminar „Uloga tužilaca u krivičnim postupcima u vezi sa krivičnim delom trgovine ljudima“, u organizaciji Republičkog javnog tužilaštva i NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, održan je 1. i 2. novembra u Beogradu. Podršku realizaciji seminara dale su Francuska …

Kategorija: Astra vesti

NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima iz Beograda, u saradnji sa stručnjacima iz holandske kriminalističke policije i uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji, realizovala je trening za pripadnike policije na temu unapređenja njihovih veština komuniciranja sa žrtvama trgovine …

Kategorija: Astra vesti

Ceremonija potpisivanja memoranduma o razumevanju Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije i NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima održana je danas, 13.09, u 10:30h, u postorijama beogradske Pravosudne akademije. Ambasada Francuske u Srbiji je partner u uspostavljanju ove saradnje. Memorandum …

Kategorija: Astra vesti

NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima iz Beograda, u saradnji sa organizacijama članicama ASTRA mreže, realizuje projekat praćenja problema trgovine ljudima u Srbiji (Human Trafficking Watchdogs in the Republic of Serbia) uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji u …

Kategorija: Astra vesti

NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima predstavila je svoju novu medijsku anti-trafiking kampanju o radnoj eksploataciji kao obliku trgovine ljudima pod sloganom „Radna eksploatacja. Trgovina ljudima. Težak i organizovan kriminal” na konferenciji za novinare održanoj danas, 19. juna 2012. …

Kategorija: Astra vesti

Beograd, 25. maj 2012 – Zadovoljstvo nam je da vas povodom Međunarodnog dana nestale dece, 25. maja, obavestimo da je Republicka agencija za elektronske komunikacije (RATEL) Rešenjem br.1-01-345-20/12-1 od 17.05.2012.godine dodelila NVO ASTRA na korisćenje jedinstveni Evropski telefonski broj za …

Kategorija: Astra vesti

19.05.2012, Beograd                                    Treći ekspertski sastanak advokata na temu „Zdravstvene i psihološke posledice trgovine ljudima“ održan je 18. maja 2012. u Hotelu Zira u Beogradu, u okviru trogodišnjeg projekta „Zaštita  ljudskih  prava  žrtava  trgovine  ljudima  i/kroz  pružanje  pravne  pomoći“ koji sprovode …

Kategorija: Astra vesti

Beograd, 11. april 2012.   Saopštenje povodom isteka mandata članova Komisije za azil   Mandat članova Komisije za azil, koja odlučuje u drugom stepenu u postupku za dobijanje azila, ističe 17. aprila 2012. godine. Vlada RS obavezna je da do …

Kategorija: Astra vesti

Međunarodna Konferencija o trgovini ljudima u cilju radne eksploatacije – preporuke i zaključci –   NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima organizovala je u Beogradu 1. i 2. marta 2012. godine međunarodnu Konferenciju o trgovini ljudima u cilju radne …

Kategorija: Astra vesti

Izvor: Beta Novi Sad — Besnik P. iz Novog Sada uhapšen je zbog sumnje da počinio krivično delo trgovine ljudima. On je uhapšen 26. marta u Novom Sadu. Besnik P. se, kako se navodi u saopštenju Policijske uprave Novi Sad, …

Kategorija: Astra vesti

M. Vukelić | 21. 03. 2012. – 07:09h | Foto: Reuters | Oko 900 devojčica u Bangladešu, od kojih neke imaju tek 12 godina, žrtve su surove trgovine ljudima i prinuđene su da rade kao prostitutke u javnim kućama širom …

Kategorija: Preuzete vesti

B. J. | 12. 03. 2012. – 06:48h | Foto: F. B. | Potraga za Markom Ristićem (11) iz Aleksinačkih Rudnika, koji je nestao 3. marta u 14 časova, ni posle devet dana ne daje rezultat. Policija i Žandarmerija su …

Kategorija: Preuzete vesti

BEOGRAD 15. 03. 2012, TANJUG   Prvi Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima počeće sa radom do sredine aprila, najavljeno je danas na konferenciji za novinare gde su potpisana dva ugovora kojima Vlada Japana i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) …

Kategorija: Preuzete vesti

Autor: Dušan Miljuš Objavljeno: 13.03.2012 Čakovčanin Robert Žganec sa suprugom ljeto bi provodio u španjolskom ljetovalištu Lloret de Mar i Pinet de Mar. Oni su bili mozak međunarodne prostitucije, trgovanja ljudima i drogom u kojem su se dnevno obrtale stotine eura. …

Kategorija: Astra vesti

U potragu za Markom Ristićem (11) iz Aleksinačkih rudnika, koji je nestao 3. marta oko 14 sati, krenulo je više od 200 policajaca, žandarma i meštana Aleksinca i okolnih sela. Istovremeno i niška policija traga za dečakom jer je navodno …

Kategorija: Astra vesti

Tanjug | 01. 03. 2012. Radna eksploatacija kao oblik trgovine ljudima u Srbiji je u porastu poslednjih nekoliko godina, a uzlazni trend u broju otkrivenih slučajeva te vrste eksploatacije nije zabeležen samo u Srbiji, već i u ostatku Evrope, ocenjeno …

Kategorija: Astra vesti

  ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima organizovaće Konferenciju o trgovini ljudima u cilju radne eksploatacije na kojoj će biti reči o pravima radnika, eksploataciji radnika i poboljšanju politika u ovoj oblasti, kako u pogledu prevencije, otkrivanja i krivičnog gonjenja …

Kategorija: Astra vesti

Vip donirao 2 miliona dinara za borbu protiv trgovine ljudima Preko million dinara prikupili su Vipovi korisnici slanjem SMS poruka na humanitarni broj 2001 Beograd, 3. februar 2012. – Kompanija Vip mobile i njeni korisnici donirali su ukupno 2 miliona …

Kategorija: Astra vesti

Tanjug | 13. 01. 2012. – 17:59h | Foto: AP Osmoro lica sa Kosova proglašeno je krivim i osuđeno na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 12 godina zbog trgovine maloletnicima iz Albanije, saopštio je danas Euleks. Mešovito veće, kojim …

Kategorija: Astra vesti

V. C. S. | 27. decembar 2011. 20:55 | Komentara: 1 Četrdeset odsto svih žrtava trgovine ljudima su deca i novorođenčad, a njihov broj se svake godine povećava. Za dve godine više od 100 dece završilo u krijumčarskim lancima   …

Kategorija: Astra vesti

Izvor: B92 Danas se obeležava Međunarodni dan migranata. Na svetu ima više od jedne milijarde migranata, od toga 214 miliona su međunarodni migranati . Međunarodna organizacija za migracije izrazila je zabrinutost zbog toga što u većini zemalja migranti nemaju pristup …

Kategorija: Astra vesti

Beta | 17. 12. 2011. Stotine prostitutki izašlo je danas na ulice Pariza protestujući zbog predloga vlade da se uvede zakon kojim se predviđa kažnjavanje njihovih klijenata. “Odrasla sam, imam sve zube, i ne diraj mog klijenta”, uzviknuo je na …

Kategorija: Astra vesti

T.M.S. – 22. decembar 2011. BEOGRAD – U akciji Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, kako saznaje “Blic”, danas su uhapšene tri osobe osumnjičene za trgovinu ljudima i povezane sa kriminalnom grupom iz Austrije. U današnjoj akciji uhapšeni su Ljubiša …

Kategorija: Astra vesti

Tanjug – 16. decembar 2011 HAG – Policija je u 22 zemlje uhapsila 112 ljudi, posle jednogodišnje istrage u borbi protiv dečje pornografije, saopštio je danas Europol, upozorivši da razvoj tehnologije otežava sprečavanje širenja fotografija seksualnog zlostavljanja dece. Operacija je …

Kategorija: Astra vesti

Beta | 16. 12. 2011. BEOGRAD – Načelnik Odeljenja za suzbijanje prekograničnog kriminala i kriminalističko-obaveštajne poslove Mitar Đurašković izjavio je danas da su u Srbiji od početka godine otkrivena 83 slučaja trgovine ljudima, a 90 odsto žrtava su državljani Srbije. …

Kategorija: Astra vesti

Goran Necin Međunarodni dan borbe za ukidanje ropstva, 2. decembar, podseća na dan usvajanja UN Konvencije za suzbijanje trgovine ljudima i iskorišćavanja prostitucije drugih * Prema prošlogodišnjim podacima najstarije svetske organizacije za ljudska prava koja se bavi ovim problem, Anti-Slavery …

Kategorija: Astra vesti

(OSCE) Specijalna predstavnica OEBS-a i koordinatorka za borbu protiv trgovine ljudima, Maria Gracia Đanmarinaro, u svom obraćanju Komitetu za ljudska prava i humanitarnu pomoć nemačkog Bundestaga, istakla je ključnu ulogu koju parlamenti mogu da igraju u promeni percepcije trgovine ljudima, …

Kategorija: Astra vesti

Izvor: Beta, 1. decembar 2011. Novi Pazar — Danas je u Novom Pazaru uhapšen Ifet H. (43) zbog sumnje da je odgovoran za trgovinu ljudima. Policija navodi da je tokom pretresa objekta, čiji je vlasnik osumnjičeni, našla devojke S.G. (22) …

Kategorija: Astra vesti

Tanjug | 25. 11. 2011. Austrijska policija je, samo dan nakon razbijanja velike bande trgovaca ljudima iz Bugarske, uhapsila četiri članova bande koja je u Srbiji “kupila” 27-godišnju devojku i naterala je na prostituciju po dolasku u Beču. Ova devojka …

Kategorija: Astra vesti

| 02. 11. 2011.  BLIC Filipinska vlada zabranila je slanje svojih radnika u 41 zemlju u svetu, među kojima i u Srbiju, zbog, kako ocenjuje, nepostojanja adekvatne zaštite stranih radnika na radu. Filipini, jedan od najvećih izvoznika radne snage, zabranili …

Kategorija: Astra vesti

Američki agenti otkrivaju detalje saradnje s naŠim institucijama Agenti SAD u Pressu – FBI hvali našu policiju PRESS, 11. 12. 2011   Isto: MUP odlično radi svoj posao uprkos tehnički inferiornijim uslovima od naših. Naš posao kao FBI agenata nije …

Kategorija: Astra vesti

Tanjug | 16. decembar 2011. Član ekspertske grupe SE za borbu protiv trgovine ljudima Davor Darenčinović izjavio je danas da postoji mogućnost ponovnog otvaranja postupka u slučaju Moldavke S.Č PODGORICA – Član ekspertske grupe Saveta Evrope za borbu protiv trgovine …

Kategorija: Astra vesti

RFE, 16.12.2011 Zoran Glavonjić Poslednjih godina u Srbiji je u porastu trgovina ljudima u kojoj su žrtve uglavnom domaći državljani, govore najnoviji podaci nadležnih institucija. Procenjuje se da je za efikasniju borbu protiv tog problema potreban bolji rad pravosuđa. Znatan …

Kategorija: Astra vesti

| 15. 12. 2011. – 13:30h | Komentara: 4 Kompanija “Gugl” (Google) donirala je skoro 12 miliona dolara za borbu protiv modernog ropstva. Čak 27 miliona ljudi se nalazi u nekoj vrsti ropstva, a ova donacija će pomoći da se …

Kategorija: Astra vesti

I.S. | 15. 12. 2011. Čuveni brend “Victoria’s Secret” je optužen da svoj donji veš proizvodi od pamuka koji beru deca – robovi u Africi. Njihov donji veš reklamiraju najlepše manenke sveta. Proizvodi im se nalaze na policama najglamuroznijih radnji, …

Kategorija: Astra vesti

17. novembar 2011. Subotička policija je podnela krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Subotici protiv crnogorskih državljana Rustema G. (23), Bejtama E. (19) i Đevrije K. (18), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo trgovina ljudima. Osnovano se …

Kategorija: Astra vesti

14/12/2011 Srpske vlasti nastavljaju bitku sa jednom od najgorih kategorija krivičnih dela u zemlji, ali kritičari kažu da vlasti često ne tretiraju trgovinu ljudima kao organizovani kriminal. Bojana Milovanović za Southeast European Times iz Beograda — 14.12.2011.   U 2011. …

Kategorija: Astra vesti

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima je za deset godina rada, putem svog ASTRA SOS telefona primila 14,594 poziva, identifikovala i pružila neku vrstu pomoći za 387 žrtava trgovine ljudima (37% dece). Preko tri četvrtine žrtava identifikovanih u ovom periodu …

Kategorija: Astra vesti

NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima vas poziva na konferenciju za medije povodom obeležavanja 2. decembra – međunarodnog dana ukidanja ropstva, kao i desetogodišnjice rada organizacije. Konferencija će biti održana u Velikoj sali Media centra, Terazije 3, u petak, …

Kategorija: Astra vesti

Press, 27.11.2011. Ne treba im: Iako je reč o jednoj od najtežih kriminalnih delatnosti, Specijalno tužilaštvo nema kadar koji bi se time bavio   Iako su za prvih devet meseci ove godine identifikovane 73 žrtve trgovine ljudima, uhapšeno više od …

Kategorija: Astra vesti

Kurir, 26. Novembar, 2011. Iračani zarobili petoro naših ljudi i desetoro Bošnjaka i Hrvata pošto je gazda nemačke firme preko koje su dobili posao uzeo novac i pobegao   BEOGRAD – Jedva spasli živu glavu! – Obećali su nam nedeljnu …

Kategorija: Astra vesti

Tanjug | 25. 11. 2011. Austrijska policija je, samo dan nakon razbijanja velike bande trgovaca ljudima iz Bugarske, uhapsila četiri članova bande koja je u Srbiji “kupila” 27-godišnju devojku i naterala je na prostituciju po dolasku u Beču. Ova devojka …

Kategorija: Astra vesti

Press, 23.11.2011. Kriminalistička policija uhapsila je u koordinisanoj akciji „Bač” 17 članova organizovane kriminalne grupe koja je u periodu od jula do novembra ove godine prokrijumčarila više od 500 ljudi iz Azije i Afrike u zapadnu i severnu Evropu. Kriminalci …

Kategorija: Astra vesti

Ankica Dragin | 19/11/2011 http://pescanik.net/2011/11/novosadska-deca-prosjaci/ Deca iz Svratišta za decu ulice u Novom Sadu smatraju da je prosjačenje „rad”, a ove činjenice svesno je i 84 ispitanika iz vojvođanskih centara za socijalni rad, domova za decu, policije, nevladinih organizacija i …

Kategorija: Astra vesti

Nezavisne novine, 10.11.2011   http://www.nezavisne.com/novosti/ex-yu/Veliki-broj-djevojaka-iz-Srbije-medju-prinudno-udatima-114305.html BERLIN – Među djevojkama koje pod prinudom stupaju u brak u Njemačkoj je oko osam odsto rođenih u Srbiji, na Kosovu ili u Crnoj Gori, pokazalo je istraživanje Saveznog ministarstva za porodicu, stare, žene i …

Kategorija: Astra vesti

9. novembar 2011. Izvor: Beta Stokholm — Švedska policija uhapsila je muškarca optuženog da je godinu dana u stanu u Geteborgu seksualno zlostavljao 14-godišnju romsku devojčicu iz Beograda. U pitanju je 25-godišnji mentalno oboleo čovek kome je porodica “kupila” devojčicu …

Kategorija: Astra vesti

Boris Vuković, Ana Ž. Adžić | 12. 11. 2011 Švedska policija identifikovala je maloletnu državljanku Srbije A. N. (15), žrtvu trgovine ljudima i silovanja, i uhapsila četiri osobe koje se dovode u vezu sa tim slučajem – rekao je juče …

Kategorija: Astra vesti

T.M.S, M.P. | 08. 10. 2011. BEOGRAD – Pripadnici Službe za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsili su u Beogradu nekoliko osoba zbog sumnje da su kao kriminalna grupa počinili krivično delo trgovina ljudima radi seksualne eksploatacije. Uhapšeni su Pavle Todorović …

Kategorija: Astra vesti

Povodom 18. oktobra – Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, kao organizacija koja već deset godina pruža direktnu pomoć i podršku osobama koje su preživele trgovinu ljudima, želi da podseti građana Srbije da, …

Kategorija: Astra vesti

Izvor: Tanjug Zrenjanin — Viši sud u Zrenjaninu izrekao je Žarku B. iz Zrenjanina jedinstvenu kaznu zatvora od 7 godina, zbog krivičnog dela silovanje u produženju i trgovine ljudima. Žarko B. je oglašen krivim zato što je od početka 2003. …

Kategorija: Astra vesti

Izvod iz: RADNI DOKUMENT KOMISIJE ANALITIČKI IZVEŠTAJ Prateći dokument SAOPŠTENJE KOMISIJE EVROPSKOM PARLAMENTU I SAVETU Mišljenje Komisije o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji {COM(2011) 668} 12.10.2011. “(…) Srbija je ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima …

Kategorija: Astra vesti

Tanjug | 13. 10. 2011. – 12:18h Policija u Vranju privela je istražnom sudiji Gorana J. (43) zbog sumnje da je izvršio krivično delo trgovina ljudima, odnosno da je zloupotrebama doveo u ropski odnos 15 građevinskih radnika iz Srbije. Kako …

Kategorija: Astra vesti

Srna | 10. 09. 2011. PRIŠTINA – Kosovska policijska služba (KPS) uhapsila je na području opštine Lipljan šest muškaraca i dve žene, kosovske Albance, osumnjičene za trgovinu ljudima i organizovanje prostitucije. Svim uhapšenim u akciji “Klopka” određeno je policijsko zadržavanje …

Kategorija: Astra vesti

PRIŠTINA – U akciji Kosovske policijske službe potpomognute pripadnicima Euleksa, u poslednja tri dana uhapšeno je 19 osoba, od kojih šestoro Albanaca koji su osumnjičeni za trgovinu ljudima, prostituciju i posredovanje u prostituciji. U akciji pod nazivom „Oki”, koja je …

Kategorija: Astra vesti

Policija je uhapsila I.V. (29) iz Kruševca zbog sumnje da maloletnu devočicu kao i K.V. (19) primoravao na prostituciju. Uhapšen I.V. (29) iz Kruševca zbog sumnje da maloletnu devočicu kao i K.V. (19) primoravao na prostituciju, saopštila je danas lokalna …

Kategorija: Astra vesti

Novi Sad — Policija je uhapsila deset osoba osumnjičenih za posredovanje u prostituciji i odredila im zadržavanje od 48 sati, saopštila je Policijska uprava Novog Sada. Uhapšeni su Novosađani Ivan K. (57), Miljan B. (35), Ljubomir G. (52), Mile T. …

Kategorija: Astra vesti

SREMSKA MITROVICA – Zbog sumnje da je izvršio krivična dela trgovine ljudima i vanbračne zajednice sa maloletnikom, uhapšen je Zlatan J. (19) iz Rume, saopštila je danas policija Sremske Mitrovice. Zlatan J. se tereti da je u više navrata odvodio …

Kategorija: Astra vesti

http://www.e-novine.com/drustvo/49172-Javnost-bez-milosti—same-krive.html Žrtve trgovine ljudima u Srbiji, najčešće žene koje su, kroz prostituciju, svakodnevno sistemski silovane, čak i ako uspeju da se oslobode bagre koja ih je podvodila, nemaju mnogo tome da se nadaju kada se spasu. Društvo u koje se …

Kategorija: Astra vesti

BEOGRAD, 14. jula 2011. (Beta) – Žrtvama trgovine ljudima u Srbiji država ne pruža dovoljno efikasnu i sistemski uredjenu podršku, zaključak je desetogodišnjeg izveštaja o trgovini ljudima u Srbiji koji je u četvrtak predstavila nevladina organizacija Astra. Predstavnica delegacije Evropske …

Kategorija: Astra vesti
25
Jul
2011

Koliko košta bubreg?

15.07.2011, Izvor: Tanjug Bukurešt — Istraga novinara rumunskog dnevnika “Adevaruk” otkrila lanac ilegalne trgovine ljudskim organima. Bubreg košta 15.000, a plućno krlio 40.000 evra. Novine su došle do zapanjujućih podataka kada su dve novinarke, na crnom tržištu, pregovarale o kupovini …

Kategorija: Astra vesti

Izvor: Danas, 29.06.2011. Autor: M. D. Milikić – Srbija je izvor, tranzitna i odredišna zemlja za muškarce, žene i decu izložene seksualnoj eksploataciji i prinudnom radu, navodi se u najnovijem izveštaju američkog Stejt departmenta o trgovini ljudima. Kako se navodi, …

Kategorija: Astra vesti

IZVOR : BLIC 23. 06. 2011. Pripadnici Službe za borbu protiv organizovanog kriminala uhapsili su Slavišu M. i Sašu K. iz Beograda zbog sumnje da su trgovali ljudima i posredovali u prostituciji, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Sumnja se …

Kategorija: Astra vesti

Beta | 10. 06. 2011. ZAGREB – Hrvatska policija uhapsila je trojicu osumnjičenih za krivično delo međunarodne prostitucije na štetu dve državljanke Srbije, saopštila je danas zagrebačka policija. Devojke iz Srbije stare 21 i 22 godine su preko za sada …

Kategorija: Astra vesti

Izvor: FoNet Kraljevo — Pripadnici kraljevačke policije priveli su zbog sumnje da su organizovali trgovinu ljudima D. K. (42) i A. B. (38) iz Kraljeva. Osumnjičeni su uz krivičnu prijavu privedeni istražnom sudiji Višeg suda, koji im je odredio pritvor …

Kategorija: Astra vesti

Nacionalni mehanizam borbe protiv trgovine ljudima, medjunarodna saradnja i izvestavanje – iskustva Srbije i Holandije 24. mart 2011. godine Aeroklub, Beograd (Uzun Mirkova 4) 10:00 h Međunarodni okrugli sto koji je u Beogradu 24. marta 2011. godine organizovala NVO ASTRA …

Kategorija: Astra vesti

Srna | 04. 03. 2011. KANJIŽA – Laslo V. (36) iz okoline Kanjiže uhapšen je zbog sumnje da je više puta obljubio osmogodišnju kćerku u porodičnoj kući. Policija u Kanjiži odredila je uhapšenom meru zadržavanja. Radio-televizija Srbije nezvanično saznaje da …

Kategorija: Astra vesti

zvor: Tanjug, 1. mart 2011. Sisak/Zagreb — Hrvatska policija je saopštila da vodi istragu protiv bračnog para iz Siska koji je svoju 15-godišnju ćerku prošlog meseca prodao za 1.080 evra. Bračni par iz Siska je kćer prodao za dug od …

Kategorija: Astra vesti

Tanjug | 15. 02. 2011. PRIŠTINA – Kosovska policija uhapsila je u Orahovcu tri osobe pod sumnjom za trgovinu ljudima i identifikovala maloletnicu, žrtvu trgovine ljudima. Do hapšenja je došlo kada je policija legitimisala tri muškarca u čijem je društvu …

Kategorija: Astra vesti

Ispovest dvanaestogodišnje devojčice na tribini “Klikni bezbedno” Izvor: Srna | 10. 02. 2011. Dogovor sa “prijateljem” ostvaren posredstvom društvene mreže “fejsbuk” umalo nije skupo koštao dvanaestogodišnju učenicu petog razreda jedne novosadske osnovne škole, jer je za dlaku uspela da ne …

Kategorija: Astra vesti
28
Feb
2011

Opasnosti sextinga

Britanska organizacija koja se bavi zaštitom dece na internetu, Ceop, napravila je desetominutni video povodom Dana bezbednosti dece na internetu, a u kom upozorava tinejdžere na moguće probleme slanja erotskih fotografija. Razmenjivanje poruka sa seksualnim sadržajem, popularno nazvani sexting, jedna …

Kategorija: Astra vesti

BLIC, Nenad Jaćimović | 30. 01. 2011. Sklopili smo ugovor za rad na gradilištu u Rusiji, dobili avionske karte i krenuli puni optimizma, ali već po dolasku u Soči sve je krenulo po zlu. Odmah su nam oduzeli pasoše i …

Kategorija: Astra vesti

U okviru projekta „Zaštita ljudskih prava žrtava trgovine ljudima i/kroz pružanje pravne pomoći“, koji se realizuje uz podršku holandskog Ministarstva inostranih poslova (MATRA program), ASTRA organizuje seminar za svršene studente i studente završnih godina Pravnog fakulteta koji su položili predmet …

Kategorija: Astra vesti

2. decembar 2010. | 16:50 | Izvor: B92 Beograd — U prvih deset meseci u Srbiji identifikovane 53 žrtve trgovine ljudima, podnete krivične prijave protiv 72 osobe. UN: Borba protiv trefikinga mora biti globalna Na poziv Astre, organizacije koja se …

Kategorija: Astra vesti

Tanjug | 01. 12. 2010. – 21:44h | Foto: AP-Ilustracija JAGODINA – Određen pritvor do 30 dana 16-orici uhapšenih pre dva dana na području Jagodine, Ćuprije i Paraćina, pod sumnjom da su “izvršili veći broj krivičnih dela iznude, pranja novca …

Kategorija: Astra vesti

Tanjug | 10. 12. 2010. SOFIJA – U Bugarskoj su dva nova regiona postala tržište za trgovinu ljudima, odnosno prodaju beba, a “kupci” su mahom iz Grčke, pokazali su statistički podaci Nacionalne komisije za borbu protiv trgovine ljudima. “Trgovina sa …

Kategorija: Astra vesti

R. B. | 01. 12. 2010. Veliki grafit na zidu u Ulici Kralja Milana, oslikan juče preko puta Jugoslovenskog dramskog pozorišta, crvenim i belim slovima na crnoj podlozi poručuje: „Stop, deca nisu robovi”. Ovaj rad deo je kampanje koju je …

Kategorija: Astra vesti

R. B. | 01. 12. 2010. Veliki grafit na zidu u Ulici Kralja Milana, oslikan juče preko puta Jugoslovenskog dramskog pozorišta, crvenim i belim slovima na crnoj podlozi poručuje: „Stop, deca nisu robovi”. Ovaj rad deo je kampanje koju je …

Kategorija: Astra vesti

17. decembar 2010. | 02:03 | Izvor: B92 Beograd, Priština — Nakon usvajanja izveštaja Dika Martija, u kom se Hašim Tači optužuje za trgovinu organima, Tači negira optužbe, dok Beograd traži da ovaj slučaj dobije epilog. Komitet za ljudska prava …

Kategorija: Astra vesti

V.Z.C, Agencije | 14. 12. 2010. LONDON – Premijer Kosova Hašim Tači na čelu je organizacije za trgovinu ljudskim organima i oružjem, navodi se u izveštaju Saveta Evrope, prenosi list “Gardijan”. Vlada Kosova demantovala je pisanje britanskog lista. Dvogodišnja istraga …

Kategorija: Astra vesti

Pozivamo vas na   Konferenciju za novinare NVO ASTRE povodom 2. decembra – Međunarodnog dana ukidanja ropstva 2. decembar 2010. godine – vreme: 12:00 – Medija centar, Terazije 3, II sprat, velika sala Obeležavanje Međunarodnog dana ukidanja ropstva i desetogodišnjice …

Kategorija: Astra vesti

Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Makroi i trgovci na devojkama godišnje zarađuju milione evra Prodaja žena i devojaka veoma je unosan posao. Žene sa istoka Evrope, iz Rumunije, Ukrajine, Rusije i Srbije veoma su „tražene“ među trgovcima ljudima… Danas …

Kategorija: Astra vesti

Tanjug | 25. 11. 2010. Službenici Policijske uprave u Vranju priveli su istražnom sudiji Višeg suda u tom gradu bračni par Dalibora M. (36) iz sela Lukocrevo, opština Novi Pazar, sa neprijavljenim boravištem u Vranju i Oliveru P. (34) iz …

Kategorija: Astra vesti

Tanjug | 23. 11. 2010. Pripadnici policije priveli su Lazu J. (30) iz Mola, zbog sumnje da je, zajedno sa Ilijom J. (28) iz Mola, koji se već nalazi u pritvoru, počinio krivično delo trgovina ljudima, saopštila je danas policija …

Kategorija: Astra vesti

Na prostoru bivše Jugoslavije organizuju se krvave borbe dečaka koji imaju od sedam do 12 godina, a poslove vode ruska i crnogorsko-srpska mafija, objavio je bosanski list “San”. Navodno se tokom borbe za veče okorene i do pola miliona evra …

Kategorija: Astra vesti

Beta | 15. 11. 2010. – 18:10h Hrvatska policija podnela je krivične prijave protiv jedne državljanke BiH i njenog oca koji ima britansko državljanstvo, zbog trgovine ljudima i držanja u ropstvu 23-godišnje državljanke Srbije, saopštila je danas šibensko-kninska policija. Oni …

Kategorija: Astra vesti

FoNet | 12. 11. 2010. – 11:50h | Tužilac Evropske unije na Kosovu Džonatan Ratel imenovao je sedam osoba osumnjičenih za učešće u međunarodnoj mreži trgovine ljudskim organima, javio je Asošijeted pres, pozivajući se na optužnicu u koju je imao …

Kategorija: Astra vesti

Brisel, 9. novembar 2010. godine SEC(2010) 1330 RADNI DOKUMENT OSOBLJA KOMISIJE IZVEŠTAJ O NAPRETKU SRBIJE ZA 2010. GODINU uz SAOPŠTENJE KOMISIJE EVROPSKOM PARLAMENTU I EVROPSKOM SAVETU Strategija prošrenja i ključni izazovi 2010-2011. {COM(2010) 660} Srbija je ostvarila izvestan napredak u …

Kategorija: Astra vesti

J. I. | 08. novembar 2010. Pritvoren Vojin Abramović, vlasnik nekoliko motela i restorana zbog organizovanja prostitucije u smederevskom kraju. SMEDEREVO – Vojin Abramović (60), vlasnik smederevskog “Veleprometa”, u ponedeljak je uhapšen zbog sumnje da je u svom hotelu “Kraljev …

Kategorija: Astra vesti

V. Litera, Blic online | 04. 11. 2010. – 18:24h | Foto: Nebojša Marković – ilustracija Daren Li Kuk (25) iz predgrađa Blekburna u Engleskoj, optužen je početkom nedelje da je pokušao da kupi devetogodišnju devojčicu iz Srbije kako bi …

Kategorija: Astra vesti

Ana Lalić | 23. 10. 2010. – 00:02h | Foto: M. Perić Novi Sad – Novosađani Riza R. (20), Ibrahim R. (18), Danijel S. (20) i Igor R. (26) uhapšeni su pod sumnjom da su četrnaestogodišnju devojčicu primoravali na prostituciju, …

Kategorija: Astra vesti

18. oktobar 2010. | 08:39 -> 17:43 | Izvor: B92, Beta, Tanjug Beograd — U Srbiji se Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava konferencijom “Borba protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji”. Konferencija o trafikingu u Skupštini Srbije (Tanjug) Konferencija …

Kategorija: Astra vesti

Beta | 25. 10. 2010 Pripadnici policije u Vranju i Bujanovcu uhapsili su Bedžeta Š. (29) iz Borče i Albera M. (31) iz Bujanovca zbog trgovine ljudima i vanbračne zajednice sa maloletnicom. U saopštenju Policijske uprave u Vranju navodi se …

Kategorija: Astra vesti

18. oktobar 2010.  Izvor: Tanjug Priština — Šef Euleksa Gzavije But de Marnak izjavio je da je Kosovo oblast iz koje potiču, kroz nju prolaze, i da ona predstavlja destinaciju za žrtve trgovinom ljudima. Euleks je misija posvećena sistematskom ispunjavanju …

Kategorija: Astra vesti

Davin Elikson za Njujork Tajms 15. oktobar 2010. Piše: Suzan Dali Konstanca, Rumunija Petnaestogodišnja devojčica je bila „obučavana“ za prostituciju u noćnom klubu u rumunskom gradu Kalarasi. Trgovci ženama su se potom spremali da je prodaju jednom turskom bordelu za …

Kategorija: Astra vesti

Beta | 30. 09. 2010. Policija je u Pećincima uhapsila Dragoslava M. (38) osumnjičenog da je dve devojke iz Novog Sada primoravao na prostituciju u njegovom neprijavljenom kafe baru, saopštila je danas policija Sremske Mitrovice. U saopštenju se navodi da …

Kategorija: Astra vesti

30. septembar 2010. | 15:02 | Izvor: Beta, Tanjug Doljevac — Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić kaže da Srbija, ipak, nije toliko siromašna zemlja da bi građani morali da prodaju organe da bi preživeli. Pojedini mediji objavili su …

Kategorija: Astra vesti

S. BABOVIĆ | 28. septembar 2010. Siromašni meštani Doljevca odlučili da osnuju agenciju koja bi ih, kako veruju, spasila od nemaštine. Više od hiljadu ljudi spremno da na ovaj način potraži izlaz iz bede, kažu organizatori akcije Najveći broj siromašnih …

Kategorija: Astra vesti

Izvor: Xinhua, 20. septembar 2010. Nakon odluke o suzbijanju krivicnog dela trgovine ljudima koju je aprila prošle godine donelo Ministarstvo javne bezbednosti, kineska policija je do 6. septembra spasila 10.621 ženu i 5.896 dece koji su bili kidnapovani u svrhe …

Kategorija: Astra vesti

Beta-AFP | 18. 09. 2010. – 20:16h | Grčka policija je uhapsila pet osoba, među kojima je i jedan lekar, zbog sumnje da su eksploatisali imigrantkinje radi ilegalne trgovine jajnim ćelijama u Bugarskoj, saopštile su danas lokalne vlasti. Grčka policija …

Kategorija: Astra vesti

Tanjug | 15. 09. 2010. – 21:59h | Kosovska policija je uhapsila sedam osoba pod sumnjom da su se bavili trafikingom i otkrila tri žrtve trgovine ljudima, saopšteno je iz policije. U akciji “Fontana 2010”, policija je u protekla dva …

Kategorija: Astra vesti

Tanjug | 14. 09. 2010. – 19:57h | Komentara: 0 Zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo trgovine ljudima na štetu dece od četiri i 12 godina, policijski službenici Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici lišili su slobode i odredili …

Kategorija: Astra vesti

Američki Stejt dipartment je 14. juna objavio svoj ovogodišnji Izveštaj o trgovini ljudima (TIP Report). I ove godine Srbija je svrstana u grupu 2. SRBIJA (Grupa 2) Srbija je zemlja porekla, tranzita i destinacije za muškarce, žene i devojčice kojima …

Kategorija: Astra vesti

7. jun 2010. || Izvor: Beta Leskovac — Sud u Leskovcu osudio je Njegoša Đurovića (22) na 10 i po godina zatvora i Dejana Stefanovića (22) na 10 godina zbog silovanja i podvođenja maloletne Z.M. (13). Sud je utvrdio da …

Kategorija: Astra vesti

Na sajtu Zastitnika gradjana postavljena su Uputstva za standardizovani nediskriminativni govor i ponasanje. Zaštitnik građana ovim Upustvom preporučuje, inicira i zahteva od svih institucija i aktera u javnom prostoru da dosledno poštuju pravila nediskriminativnog ponašanja i verbalnog izražavanja smatrajuci da …

Kategorija: Astra vesti

Istaknuti borac za ljudska prava i predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo je preminula je 20. aprila 2010. godine u Beogradu. Advokatica Biljana Kovačević – Vučo je bila aktivistkinja za zaštitu ljudskih prava u Srbiji. U svojoj dugoj …

Kategorija: Astra vesti

11. mart 2010. | 16:48 | Izvor: Tanjug Beograd — Policija je uhapsila Milivoja Zarubicu (45), zvanog Puja, koji je javnosti poznat kao “Balkanski kralj trgovine ljudima”, saopštilo je MUP Srbije. Zarubica je uhapšen na području mesta Blace kod Kuršumlije, …

Kategorija: Astra vesti

1. Obuka za vršnjačke edukatore rening je namenjen kreativnim i entuzijastičnim mladim volonterima od 18-25 godina iz Beograda koji žele da rade kao vršnjački edukatori/radioničari NVO ASTRA. Osim vođenja radionica u cilju prevencije trgovine ljudima, uloga radioničara je da učestvuju …

Kategorija: Astra vesti

Pozivamo vas da se prijavite na instruktažu za rad na programu SOS telefon i direktna pomoć žrtvama NVO ASTRA. Instruktaža će se održati u Beogradu tokom aprila 2010. godine i učešće je besplatno. Način prijavljivanja Svoj CV i motivaciono pismo …

Kategorija: Astra vesti

Vrhovni sud Srbije doneo je presudu br. Kz I – 2018/09 u predmetu okr. Tahira Tahirija i drugih, postupajući po žalbama okružnog javnog tužioca, branilaca optuženih i zastupnika oštećenog, klijenta ASTRE. Ovom presudom je preinačena prvostepena presuda Okružnog suda u …

Kategorija: Astra vesti

Povodom 2. decembra – Međunarodnog dana ukidanja ropstva, NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima podseća građane i građanke Srbije da problem trgovine ljudima u i dalje prisutan u našoj zemlji. Od januara do novembra 2009. godine ASTRA je identifikovala …

Kategorija: Astra vesti

Beograd, 12. novembar 2009. godine, izvor http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=120693 Prvi potpredsednik-zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potpisao je danas Sporazum o saradnji između ministarstava unutrašnjih poslova, finansija, rada i socijalne politike, prosvete i pravde u oblasti borbe protiv trgovine …

Kategorija: Astra vesti

12. novembar 2009. |Izvor: B92 Šabac — Okružni sud u Šapcu pokrenuo istragu protiv tri osobe za koja se sumnja da su izvršile krivično delo trgovine ljudima i posredovanje u prostituciji devojčica. Osumnjičeni su saslušani i određen im je pritvor …

Kategorija: Astra vesti

Policija je navela da je par organizovao odlazak 13 trudnica iz Bugarske u Grčku, gde su se porodile i uz pomoć advokata prodali bebe za usvajanje. Cena jedne bebe bila je od 6.000 do 8.000 evra, a trudnice su dobijale …

Kategorija: Astra vesti
13
Oct
2009

MTV EXIT kampanja

MTV EXIT (End Exploatation and Trafficking) i grupa The Killers su zajedno producirali spot za pesmu „Goodnight, Travel Well“ ovog benda sa albuma „Day & Age“. Ovo je drugi u seriji originalnih muzičkih spotova na temu trgovine ljudima. Nadamo se …

Kategorija: Astra vesti

18. septembar 2009. | 19:22 | Izvor: Beta Grupa je otkrivena nakon hapšenja 34-godišnjeg Nigerijca sa inicijalima O.B.I, koji će biti optužen za ilegalno dovođenje imigranata, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije. Dva državljanina Nigerije koja su putovala …

Kategorija: Astra vesti

Prema saopštenju Policijske uprave u Somboru, njih dve su maloletnicu T.S.,staru 16 godina, u vremenskom periodu od juna do 1. septembra ove godine više puta uz pretnju i upotrebu fizičke sile podvodile punoletnim muškarcima radi pružanja seksualnih usluga koje su …

Kategorija: Astra vesti

Na četiri godine i deset meseci zatvora osuđen je njen nevenčani suprug Hasib Šećović. Podsećamo, pre dve godine, ekipa B 92 posetila je ovaj lokal i emitovala serijal priloga o tome da se u Džet setu devojke drže pod ključem …

Kategorija: Astra vesti

Beta, 11.08.2009 14:17:34 BEOGRAD – Vrhovni sud Srbije saopštio je danas da je potvrdio presudu Okružnog suda u Somboru kojom je grupa od 12 optuženih za trgovinu ljudima osuđena na zatvorske kazne, a trojica optuženih za zloupotrebu službenog položaja osuđena …

Kategorija: Astra vesti

8. jul 2009. | 12:56 | Izvor: Tanjug Atina — Grčke vlasti su uhapsile četiri policajca zbog bavljenja trgovinom ženama iz istočne Evrope koje su primoravane na prostituciju, saopštila je policija. “Ovo je najveći slučaj trgovine ljudima u proteklih 15 …

Kategorija: Astra vesti

Izveštaj o trgovini ljudima američkog Stejt departmenta za 2009. godinu objavljen je 16. juna 2009. Srbija (Grupa 2) Srbija je zemlja porekla, tranzita i destinacije za muškarce, žene i devojčice kojima se trguje u zemlji i inostranstvu radi komercijalne seksualne …

Kategorija: Astra vesti

Ispovest Avganistanaca koji su smešteni u Centar za azil Autor: Slobodan Pajić | 18.05.2009. – 05:00 Pre dve godine napustio sam Avganistan, a u Srbiji sam oko 50 dana. Želeo sam da odem u Norvešku, Švedsku ili Englesku i da …

Kategorija: Astra vesti

Policija sumnjiči braću S.K. (27) i S.K. (29), vlasnike kafane “Amaro” iz Rožaja, da su dve konobarice iz Srbije “primoravali na seksualne usluge”. Navodi se da su osumnjičeni Rožajci devojkama M.D. iz Beograda i J.J. iz Kruševca ograničavali kretanje, maltretirali …

Kategorija: Astra vesti

Vlada Republike Srbije je 30. aprila 2009. godine usvojila Nacionalni plan akcije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2009-2011. Nacionalni plan akcije je objavljen u Službenom glasniku RS, br. 35/09 od 12. maja 2009. godine.

Kategorija: Astra vesti

27. mart 2009. | 16:42 | Izvor: FoNet Beograd — Pripadnici MUP-a uhapsili su Josipa Poljakovica i Arpada Senicu iz Subotice, zbog sumnje da su izvrsili krivicno delo trgovine ljudima. “Ovo je nastavak akcije koje su pripadnici MUP poceli 18. …

Kategorija: Astra vesti

Izvor: FoNet, 19. mart 2009. Beograd – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su danas tri osobe zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo trgovine ljudima uz pomoć nepoznatih lica čiji se identitet utvrđuje. Policija je saopštila da je zadržala …

Kategorija: Astra vesti

Nevladina organizacija ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima pozdravlja odluku Skupstine Srbije da ratifikuje Konvenciju Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima. Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima  ima za cilj prevenciju trgovine ljudima, zastitu zrtava i krivicno gonjenje …

Kategorija: Astra vesti
13
Oct
2009

Izbaviti belo roblje

Izvor: www.novosti.rs 10.3.2009. SAVET za borbu protiv trgovine ljudima održao je u nedelju prvu sednicu, i to, prema rečima ministara članova Saveta, simbolično na međunarodni Dan žena, 8. mart. U narednih mesec dana, najavljeno je, Vlada bi trebalo da donese …

Kategorija: Astra vesti

9. mart 2009. Izvor: B92 Novi Sad — Novosadska policija uhapsila je Milana B. (42) iz Veternika i Matildu F. (43) iz C(eneja, zbog osnovane sumnje da su se bavili trgovinom ljudima. Osumnjic(eni su vrbovali maloletnu V.D. (16) iz Kovilja …

Kategorija: Astra vesti

B92, emisija Poligraf, 9. mart 2009. Snežana Elez: Trend u trgovini ljudima, do 2004. godine na ovim prostorima je, da su žrtve trgovine ljudima uglavnom bile žene i devojke iz istočnoevropskih zemalja kao što su Rumunija, Moldavija, Ukrajina i Ruska …

Kategorija: Astra vesti

BEOGRAD, 8. mart 2009. Izvor Beta Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić najavio je danas da će u narednih mesec dana biti donet Nacionalni plan za borbu protiv trgovine ljudima koji će sadržati sve aktivnosti koje će na tom planu …

Kategorija: Astra vesti

6. mart 2009. | 00:58 | Izvor: Beta Njujork — Generalni sekretar UN Ban Ki Mun je povodom Međunarodnog dana žena ukazao svetskim liderima na odgovornost da se obustavi nasilje nad ženama. UN su pokrenule informatičku bazu za dokumentovanje nasilja …

Kategorija: Astra vesti

Beta, četvrtak, 5. mart 2009. 19:56 Negotinska policija saopštila je danas da je uhapsila Iliju N. (60) i Miloša B. (57) iz Negotina, zbog sumnje da su se bavili trgovinom ljudima. Šef odseka za suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima …

Kategorija: Astra vesti

U izveštaju Kancelarije UN za borbu protiv narkotika i organizovanog kriminala (UNODC) kritikuju se mnoge države da ignorišu taj problem. Prava dimenzija trgovine ljudima nije poznata, jer broj žrtava globalne trgovine ljudima nije poznat, ali dostiže više miliona, navodi se. …

Kategorija: Astra vesti

Perače automobilskih vetrobrana kontrolišu stariji „rođaci” koji se bave i drugim poslovima na ivici zakona „Zapamti ovaj automobil i nemoj više nikad da mu priđeš, a kamoli da probaš da mi očistiš stakla. Ako se samo približiš, razbiću ti glavu”, …

Kategorija: Astra vesti

5. februar 2009. | 18:21 | Izvor: Beta Toronto — Policija u Kanadi saopštila je da je spasila dvoje dece i uhapsila 31 osobu u najvećoj istrazi protiv dečje pornografije. U jučerašnjim akcijama spašeni su jedan trogodišnji dečak i jedna …

Kategorija: Astra vesti

5. februar 2009. | 15:52 | Izvor: Beta Novi Sad — Novosadska policija saopštila je danas da je uhapsila dve osobe zbog prosjačenja. Kako se navodi u saopštenju, uhapšeni su Novosadjani Amet Š. (27) i Dragiša R. (20), zbog osnovane …

Kategorija: Astra vesti

26. februar 2009. | 00:38 | Izvor: B92 Bor — Borska policija i dalje istražuje slučaj podvođenja maloletnice jer sumnja da je devojčica mogla da se nađe u lancu trgovine ljudima. Inspektori borske policije uhapsili su 32-godišnjeg Slobodana D. iz …

Kategorija: Astra vesti

30.12.2008, Izvor: Blic Beograd — Istražni organi sumnjaju da su pripadnici OVK osumnjičeni za zločine u Gnjilanu, i neki pripadnici “Škorpiona”, učestvovali u lancu trgovaca ljudima, piše Blic. Prema saznanjima Blica, neki pripadnici “Škorpiona”, koji su optuženi za zločine protiv …

Kategorija: Astra vesti

21.12.2008, Izvor:Politika Građevinske radnike najčešće mame dobrim zaradama u Rusiji i Dubaiju, dok se u Italiji i Grčkoj nude „sjajne zarade” na plantažama voća U potrazi za poslom često ne vidimo „od drveta šumu”. Omamljeni obećanjima i navodnom dobrom zaradom …

Kategorija: Astra vesti

Pred III opštinskim sudom u Beogradu 10.XII 2008.g., obustavljen je zbog zastarelosti krivični postupak K 262/08, vođen pred većem sudije Zorice Milosavljević protiv Zdravka Lakovića zbog krivičnih dela protivpravnog lišenja slobode i posredovanja u vršenju prostitucije i protiv Mladena Dalmacije …

Kategorija: Astra vesti

07.11.2008, Izvor: Corrieri di Bologna Nemezi: Jedna žena je prvi put izgovorila njegovo ime, ime koje je izazivalo strah u svetu prostitucije. “Milivoje Zarubica. Pravo ime Puje je Milivoje Zarubica”, rekla je žena u sudnici u Bolonji 2004. godine. Ova …

Kategorija: Astra vesti

14.11.2008, 15:29, Izvor: Beta Beograd — Specijalni sud je na ukupno 24 godine zatvora osudio devetočlanu kriminalnu grupu zbog trgovine ljudima i primoravanja na prostituciju u Italiji oštećene M.T. Tročlano sudsko veće, kojim je predsedavao sudija Milimir Lukić, osudilo je …

Kategorija: Astra vesti

NVO ASTRA, povodom evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobra 2008. godine, želi još jednom da ukaže na prisustvo ovog problema u Srbiji, kao i u širem regionu. Podsećamo da je NVO ASTRA aktivna od 2000. godine, a 2002. …

Kategorija: Astra vesti

Vranje – U organizaciji Mreže ASTRA, NVO Odbor za ljudska prava, SOS telefona Vranje i nadležnih gradskih insitucija, u Ekonomsko trgovinskoj školi Dimitrije Tucović u Vranju je održana tribina “Trgovina ljudima situacija u Srbiji”. Trgovina ljudima je regionalni problem zapadnog …

Kategorija: Astra vesti

Beograd – Republički ombudsman Saša Janković obavestio je da od danas prima građane i pritužbe i u Palati Srbija u Novom Beogradu, kao i da je građanima dostupna i Internet prezentacija ove institucije na adresi www.zastitnik.gov.rs. U saopštenju se navodi …

Kategorija: Astra vesti

30. jun 2008. Izvor: B92.net Banjaluka, Sarajevo — Tužilaštvo BIH podiglo je optužnicu protiv Gafura Murselija, Abida Gute i Habiba Burića koji su optuženi za trgovinu ljudima. Murseli je državljanin Srbije, a Guta i Burić državljani BiH. U optužnici se …

Kategorija: Astra vesti

27.06.2008. Autor: Blic online Jednu imućnu Njujorčanku sud je osudio na 11 godina zatvora za držanje dve Indonežanke u svojoj kući kao ropkinje koje je fizički i psihološki zlostavljala na najsurovije načine, prenosi BBC. Varša Mahender Sabhnani (46) i njen …

Kategorija: Astra vesti

26.06.2008. Izvor: Blic BUDVA – Crnogorska policija otkrila je prekjuče jednu porodicu iz Aleksinca, koja je vodile svoju decu i decu svojih rođaka u Budvu da prose. Teretni kamion TAM u kojem su bile 24 osobe, od kojih 19 maloletnih, …

Kategorija: Astra vesti

26.06.2008. Autor: Srna-Rojters Više od 300 ljudi uhapšeno je širom SAD zbog umešanosti u lanac dečije protistucije, a 21 dete je spaseno, saopštio je danas Federalni istražni biro. “Tokom petodnevne operacije pod nazivom Širom zemlje, uhapšeno je 389 lica, koja …

Kategorija: Astra vesti

25.06.2008. Izvor: Blic Policijske službe Crne Gore i Srbije za borbu protiv organizovanog kriminala zajedničkom akcijom presekle su međunarodni lanac trgovine devojkama iz Ukrajine koje su trebale da budu prebaèene na Kosovo radi seksualne eskploatacije, saopšteno je iz Uprave policije …

Kategorija: Astra vesti

25. jun 2008. Izvor: B92, FoNet, Beta Strazbur, Priština — Švajcarski poslanik u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Dik Marti imenovan je za izvestioca koji ce ispitati navode o trgovine organima na Kosovu. Podsetimo, takve tvrdnje su iznete u knjizi bivše …

Kategorija: Astra vesti

24. jun 2008. Izvor: FoNet, Tanjug Strazbur — Komitet za ljudska prava i pravna pitanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope na sutrašnjoj sednici bi trebalo da raspravlja o trgovini ljudskim organima na Kosovu Šef srpske delegacije u toj instituciji Miloš Aligrudić …

Kategorija: Astra vesti

BEOGRAD – Nevladina organizacija „Astra“ predstavila je juče svoju antitrafiking kampanju „Gole činjenice“, u kojoj sedmorica nagih muškaraca ukazuju na problem postojanja trgovine robljem. U dva televizijska spota i na bilbordima činjenice o trafikingu iznose novinari Jugoslav Ćosić, Dejan Anastasijević …

Kategorija: Astra vesti

SRBIJA (GRUPA 2) Srbija je zemlja porekla, tranzita i krajnje destinacije za devojke i žene kojima se trguje transnacionalno i interno u cilju komercijalne seksualne eksploatacije. Strane žrtve čija je destinacija Srbija dolaze iz Makedonije, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Bugarske, …

Kategorija: Astra vesti

U Srbiji je prošle godine otkriveno 96 žrtava trgovine ljudima 02.06.2008, Izvor: Blic BEOGRAD – Medju žrtvama trgovine ljudima u Srbiji je prošle godine bilo više muškaraca nego žena. Na to ukazuju podaci MUP Srbije, a kako navode u policiji, …

Kategorija: Astra vesti

KRAGUJEVAC – G. Dj. (38) iz Kragujevca uhapšen je u utorak zbog prikupljanja i širenja pornografskog materijala preko Interneta, u kojem se pojavljuju maloletne osobe. Osumnjičenom, inače ocu dve maloletne devojčice, odredjen je pritvor od 48 sati, nakon čega će …

Kategorija: Astra vesti

28.05.2008, Izvor: Beta Jedan par iz Vankuvera ponudio je svoju jednonedeljnu bebu na prodaju putem interneta za 10.000 dolara, saopštila je kanadska policija, nekoliko dana posle sličnog slučaja u Nemačkoj. Devojčicu su preuzele socijalne službe, a protiv roditelja je pokrenuta …

Kategorija: Astra vesti

28.05.2008, Izvor: Beta Jedan par iz Vankuvera ponudio je svoju jednonedeljnu bebu na prodaju putem interneta za 10.000 dolara, saopštila je kanadska policija, nekoliko dana posle sličnog slučaja u Nemačkoj. Devojčicu su preuzele socijalne službe, a protiv roditelja je pokrenuta …

Kategorija: Astra vesti

24.04.2008, ASTRA NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima oštro osudjuje napad na fotoreportera dnevnog lista Blic, Jovana Jarića, koji je napadnut juče ispred ugostiteljskog objekta “Kolašinka”. Vlasnici ovog objekta su pre dva dana osudjeni na ukupno 15 godina zatvora …

Kategorija: Astra vesti

NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima oštro osudjuje napad na fotoreportera dnevnog lista Blic, Jovana Jarića, koji je napadnut juče ispred ugostiteljskog objekta “Kolašinka”. Vlasnici ovog objekta su pre dva dana osudjeni na ukupno 15 godina zatvora zbog krivičnog …

Kategorija: Astra vesti

Bugarska policija uhapsila je načelnika Sudske medicine u Aleksandrovskoj bolnici u Sofiji Stanislava Hristova zbog sumnje da je umešan u trgovinu ljudskim organima, saopštila je policija. Hristovu je odredjen kućni pritvor, a protiv njega će biti pokrenut postupak za kršenje …

Kategorija: Astra vesti

Uhapšen lekar zbog trgovine organima 19.03.2008, Izvor: Blic Bugarska policija uhapsila je načelnika Sudske medicine u Aleksandrovskoj bolnici u Sofiji Stanislava Hristova zbog sumnje da je umešan u trgovinu ljudskim organima, saopštila je policija. Hristovu je odredjen kućni pritvor, a …

Kategorija: Astra vesti

10.03.2008, Izvor: Politika Naivne žene i dalje nasedaju na obećanja o poslu u inostranstvu, kriminalci vrbuju i maloletnice. Može se desiti svima. Vrbovanje je raznoliko. Žrtva može biti svako, a trgovac bilo ko. Ljudski život za njih ne predstavlja ništa. …

Kategorija: Astra vesti

15.02.2008, Izvor: Tanjug BEOGRAD, 15. februara (Tanjug) – Mladi često posećuju sajtove za društveno umrežavanje na kojima ostavljaju lične podatke, ne sluteći da tako mogu postati potencijalne žrtve “vrbovanja” putem interneta, rekla je Tanjugu profesorka kompjuterskog prava na Fakultetu organizacionih …

Kategorija: Astra vesti

13.02.2008, Izvor: Tanjug BEČ , 13.februara (Tanjug) – Trgovina ljudima je najstrašniji oblik kršenja ljudskih prava, ocenila je danas u Beču šefica austrijske diplomatije Ursula Plasnik na otvaranju “Bečkog foruma za borbu protiv trgovine ljudima”. “Trgovina ljudima ima više stravičnih …

Kategorija: Astra vesti

01.02.2008, Izvor: B92 Priština – Regionalna policija u Peći potvrdila je da je u Peći, Djakovici i Orahovcu uhapšeno 10 osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima. Portparol Kosovske policijske službe za region Peći Avni Djevukaj rekao je da je ta akcija …

Kategorija: Astra vesti

26.01.2008, Izvor: Beta Kosovska policijska služba (KPS) otkrila je u podrumu jednog ugostiteljskog lokala u Peći dve devojke koje su bile žrtve trgovine ljudima. “Zahvaljujući saradnji sa gradjanima, pripadnici jedinice za borbu protiv trgovine ljudima su u podrumu jednog ugostiteljskog …

Kategorija: Astra vesti

Konvencija Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima Izvor: WUNRN i Savet Evrope Strazbur, 23.I 2008 – Konvencija Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (CETS no 197) stupa na snagu 1. februara 2008. Konvencija ima za cilj prevenciju trgovine …

Kategorija: Astra vesti

21.01.2008, Izvor: Blic Učestali slučajevi trgovine ljudima u vranjskom kraju Okružno javno tužilaštvo u Vranju podnelo je zahtev za sprovodjenje istrage protiv Ramadana Ajdinija (55) iz Miratovca kod Preševa zbog sumnje da je trgovao ljudima. U zahtevu se navodi da …

Kategorija: Astra vesti
06
Jan
2008

Makroi u uniformama

06.01.2008, Izvor: Politika U Novom Sadu zbog, do sada najveće trgovine ljudima, grupa od 11 lica osudjena je na 44 godine zatvora, a “Politika” otkriva detalje sa zatvorenog sudskog procesa Zgrada Okružnog suda u Novom Sadu Novi Sad – Petočlano …

Kategorija: Astra vesti

19.12.2007, Izvor: Blic BANJALUKA – Pripadnici Jedinice za posebne istrage Uprave kriminalističke policije RS uhapsili su juče u Derventi devet osoba zbog sumnje da su umešane u organizovanje prostitucije na području Dervente, potvrdio nam je načelnik Uprave kriminalističke policije MUP …

Kategorija: Astra vesti

11.12.2007, Izvor: Politika Preinačena i povećana kazna državljaninu BiH, Slavku Deliću iz Prijedora, koji će posle izdržanog zatvora biti proteran iz Srbije Niš – Zbog vrbovanja i pokušaja da na prevaru odvede nekoliko maloletnih devojaka iz Niša na teritoriju Bosne …

Kategorija: Astra vesti

06.12.2007, Izvor: RTV B92 Dubai – Policija u Dubaiju razbila je najveći lanac prostitucije u istoriji jednog od najvećih arapskih emirata. Policija je uhapsila 247 ljudi koji su osumnjičeni da su učestvovali u trgovini ljudima i prostituciji. “Policija je na …

Kategorija: Astra vesti

3.12.2007, Izvor: Tanjug Prizren – Policija je u okolini Prizrena otkrila dve devojke za koje se sumnja da su žrtve trafikinga i prostitucije. Kontrolom više lokala u selu Zrze kod Prizrena policija je otkrila jednu maloletnu žensku osobu sa Kosova, …

Kategorija: Astra vesti

22.11.2007, Izvor: Dnevne novine “ALO!” Dve osobe osumnjičene za trgovinu ljudima, čija imena nisu saopštena, uhapšene su sinoć oko 9.30 na Obrenovačkom putu. Potera za crnim “bmv-om” austrijskih tablica i “audijem” italijanskih tablica počela je u Bubanj Potoku i trajala …

Kategorija: Astra vesti

05.11.2007, Izvor: Blic NEGOTIN – Potraga za Branislavom S. (40) i njenim sinom Danijelom (17), koji su nestali u oktobru, a za koje se sumnja da su ih oteli trgovci ljudima, i dalje traje. Policija ne saopštava detalje potrage zbog …

Kategorija: Astra vesti

01.11.2007, Izvor: WUNRN Izveštaj o riziku trgovine ljudima na Olimpijadi 2010. Website Link VANKUVER – Izveštaj jedne od vodećih organizacija koje se bave borbom protiv trgovine ljudima upozorava da trgovci ljudima mogu iskoristiti Olimpijadu 2010.godine u Vakuveru kao mogućnost za …

Kategorija: Astra vesti

29.10.2007, Izvor: B92 Pariz — Sedamnaest Evropljana u pritvoru u Čadu čeka optužnicu zbog sumnje u pokušaj trgovine decom i ljudskim organima. Evropljani, od kojih devet Francuza, nalaze se u pritvoru u Čadu u očekivanju optužnice zbog navodnog pokušaja da …

Kategorija: Astra vesti

29.10.2007, Izvor: 24sata SIROTINJA — Deca, stara jedva 10 godina, rade u radionicama u Indiji na izradi odeće koju kompanija “Gep” prodaje na zapadnoevropskom tržištu, objavio je juče londonski dnevnik “Obzerver”. List prenosi i izjave dece koja su ispričala da …

Kategorija: Astra vesti

18.10.2007. Izvor: Srna Ministar policije Srbije Dragan Jočić upozorio je na zabrinjavajući podatak da odredjen broj djevojaka zrtava trgovine ljudima završavaju na Kosovu i Metohiji, gdje su stacionirane medjunarodne trupe, koje, umjesto da budu garant bezbjednosti i preventiva, generišu taj …

Kategorija: Astra vesti

03.10.2007, Izvor: Danas I jedan šamar je nasilje nad decom Beograd – Kampanja za zakonsku zabranu telesnog kažnjavanja dece u Srbiji, pod sloganom “Uvek milom, nikad silom”, počela je juče. Pokretači ove inicijative, a reč je o 18 organizacija pod …

Kategorija: Astra vesti

25.09.2007. Glavni pretres u predmetu optužnice protiv Zdravka Lakovića i Mladena Dalmacije, zakazan za 25. septembar 2007. godine pred Trećim opštinskim sudom u Beogradu nije održan, jer optuženi Dalmacija nije priveden iz KPZ Sremska Mitrovica. Mladen Dalmacija, koga srpska policija …

Kategorija: Astra vesti

20.09.2007, Izvor: BETA Novi film Kevina Klajna o epidemiji trgovine ljudima, sa devojkama prinudjenim na prostituciju i decom prisiljenom na ropski rad, premijerno je prikazan u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Film pod nazivom “Trgovina” inspirisan je člankom objavljenim pre …

Kategorija: Astra vesti

12.09.2007, Izvor: Večernje Novosti JAGODINA – Kriminalistička policija Policijske uprave u Jagodini otpočela je opsežnu potragu za sedamnaestogodičnjom Mirjanom Lazić iz Ćuprije, kojoj se od nedelje, 9. septembra, u podne gubi svaki trag. Silvana Lazić, majka nestale devojčice, policiji je …

Kategorija: Astra vesti

Izvor: Večernje novosti KOSOVO je izvorna, tranzitna i odredišna tačka za trgovinu ženama i decom, kojima se trguje unutar i izvan područja Kosova u cilju seksualne eksploatacije. Uz ovu konstataciju, američka Kancelarija za nadzor i borbu protiv trgovine ljudima u …

Kategorija: Astra vesti

07.08.2007. Zeneva Grčka: Zakoni o trgovini ljudima se moraju u potpunosti primeniti na slučaj žrtve iz Nigerije Svetska organizacija protiv torture (OMCT) poždravlja odluku zamenika tužioca Apelacionog suda u Atini, Leonidasa Lazarakosa, da podigne optužnicu protiv dva muškarca koji su …

Kategorija: Astra vesti

30.07.2007, Izvor: B92 Požarevac – Unutrašnja kontrola MUP-a uhapsila više inspektora požarevačke policije zbog mita, zloupotrebe položaja i falsifikovanja isprave. Uhapšeni su požarevački inspektori Radovan Brkić i Vladimir Tušek zbog primanja mita, kao i Vladan Milenković zbog davanja mita. Slobode …

Kategorija: Astra vesti

29.07.2007, Izvor: Večernje novosti NOVI SAD – Uskladjenom akcijom službe za borbu protiv organizovanog kriminala i uprava kriminalističke policije Beograda i Novog Sada, u glavnom gradu Vojvodine, minulog vikenda, otkrivena je osmočlana grupa osumnjičena za trgovinu ljudima i posredovanje u …

Kategorija: Astra vesti

28.07.2007, Izvor: Press S. D. (22) iz Sombora četiri godine prisilno je radila kao prostitutka u novopazarskom noćnom klubu “Džet set”! Press objavljuje ispovest nesrećne devojke koju su gazda i njegova žena tukli, vezivali i branili joj da izlazi napolje! …

Kategorija: Astra vesti

27.7.07, Izvor: Blic Sedmogodišnja braća blizanci Ivica i Nino Šain nestali su iz dvorišta kuće u novosadskom naselju Veliki rit. Od prošlog četvrtka, kada su nestali, dečaci su u nekoliko navrata vidjeni u centru grada, ali im se u poslednja …

Kategorija: Astra vesti

19.07.2007. Izvor: Blic BEČ – Sonju Gačić (19), državljanku Srbije, koju je u noći izmedju nedelje i ponedeljka u Beču nožem ubio makedonski državljanin Selami Iseni iz Štipa, roditelji su pre šest godina prodali mladiću iz Srbije za 60.000 maraka, …

Kategorija: Astra vesti

17.07.2007. Izvor: Dnevne vesti UN iz UNITED NATIONS NEWS SERVICE Generalni sekretar UN Ban Ki-Mun je danas pozvao Bangladeš da poštuje “potpuni okvir ljudskih prava” – uključujući i pravo na pošteno sudjenje i prava koja se odnose na uslove pritvora …

Kategorija: Astra vesti

Arhiva vestiKategorije vesti

All rights reserved © ASTRA